Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH by Mind Map: WYKORZYSTANIE KOMPUTERA  W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB  O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Rozdziały

CHARAKTERYSTYKA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH– PODSTAWOWE INFORMACJE TEORETYCZNE

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH

SPECYFIKA EDUKACJI OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

MODEL WYKORZYSTANIA KOMPUTERA I JEGO OPROGRAMOWANIA W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

New node