Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH by Mind Map: WYKORZYSTANIE KOMPUTERA 
W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB 
O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Rozdziały

CHARAKTERYSTYKA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH– PODSTAWOWE INFORMACJE TEORETYCZNE

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH

SPECYFIKA EDUKACJI OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

MODEL WYKORZYSTANIA KOMPUTERA I JEGO OPROGRAMOWANIA W PODTRZYMYWANIU SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

New node