θαλάσσιο οικοσύστημα

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
θαλάσσιο οικοσύστημα by Mind Map: θαλάσσιο οικοσύστημα

1. θαλάσσια χλωρίδα

1.1. φαιόφυκος

1.2. χλωρόφυκος

2. θαλάσσια πανίδα

2.1. σπόγγοι

3. θαλάσσια θηλαστικά

3.1. φώκια

3.2. δελφίνι

3.3. φάλαινα

4. κνιδόζωα

4.1. ανεμώνες

5. καρκινοειδή

5.1. καβούρι

5.2. γαρίδα

5.3. αστακούς

6. μαλάκια

6.1. χταπόδι

7. ψάρια

7.1. καρχαρίας

7.2. γαύρος

7.3. τσιπούρα

7.4. συναγρίδα