Get Started. It's Free
or sign up with your email address
डबा by Mind Map: डबा

1. लाडू

1.1. दाण्याचा

1.2. पोळीचा

1.3. खजुराचा

1.4. बेसनाचा

1.5. कणकेचा

1.6. डिंकाचा

1.7. तिळाचा

2. चिक्की

2.1. दाण्याची

2.2. काजूची

3. पोळीचे रोल

3.1. चटणी-तेल

3.2. तूप-साखर

3.3. चीज-भाज्या

4. भात, पुलाव, Fried Rice

4.1. पुलाव

4.2. दही-भात

5. Sandwich

5.1. Jam-Bread

5.2. Butter-Bread

5.3. Cheeze Bread

5.4. Veg Sandwich

6. इडली - डोसा ई.

6.1. इडली

6.2. डोसा

6.3. उतप्पा

6.4. वाफोळी

7. फळे

7.1. संत्र

7.2. केळे

7.3. चिकू

7.4. अंजीर

7.5. सफरचंद

8. पुऱ्या / घारगे / सारनोऱ्या ई.

8.1. घारगे

8.2. तिखट मिठाच्या पुऱ्या

8.3. सरानोऱ्या

9. पराठे, थालीपीठे ई.

10. साबुदाण्याची खिचडी

11. शिरा / सांजा / पोहे / उपमा