หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1. 1.หน่วยรับข้อมูล (input unit)

1.1. รับข้อมูล

1.2. นำข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์

1.3. เมื่อมีคำสั่งให้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผล

2. 2.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

2.1. ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์

2.2. ผลลัพธ์จะถูกเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก

3. 3.หน่วยความจำหลัก (main memory)

3.1. จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ

3.2. ทำงานในขณะที่เครื่องเปิดอยู่เท่านั้น หากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือโปรแกรมจะหายไป

3.3. มี 2 ประเภท

3.3.1. 1.หน่วยความจำแรม(RAM)

3.3.2. 2.หน่วยความจำรอม(ROM)

4. 4.หน่วยแสดงผล (output unit)

4.1. นำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงผล หรือ เก็บไว้ที่หน่วยความจำรอง

5. 5.หน่วยความจำรอง (secondary storage)

5.1. เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้อีกครั้งในภายหลัง

5.2. แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้ก็ไม่สูญหาย