İNSANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İNSANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME by Mind Map: İNSANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME

1. MAYOZ BÖLÜNME

2. MİTOZ BÖLÜNME

3. HÜCRE BÖLÜNMESİ

4. DNA VE GENETİK KOD

4.1. DNA

4.2. KROMOZOMLAR

4.3. GENETİK KOD

4.4. NÜKLEOTİDLER