Drewno z wycinki

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Drewno z wycinki by Mind Map: Drewno z wycinki

1. Sporządzona na podstawie rozporządzenia rady ministrów z 4 kwietnia 2017 roku

1.1. Przekazanie drewna z wycinki następuje w trybie "nieodpłatnego przekazania"

1.2. Kierownik Rejonu powołuje Komisję mającą za zadanie sporządzenie wyceny majątku - drewna

1.3. Kierownik zwraca się z wnioskiem do komisji likwidacyjnej o zakwalifikowanie do kategorii zbednego majątku i wskazanie sposobu jego dalszego zagospodarowania

1.4. Komisja sporządza protokół z klasyfikacja majatku do akceptacji DZ

1.5. Na podstawie protokołu Kierownik składa wniosek do Wydz. Administracji o zbycie/nieodpłatne przekazanie

1.6. Na wniosek samorządu następuje przekazanie drewna

2. Sporządzona i przesłana procedura związana ze zbyciem drewna z wycinki

3. Póki co w Rejonie nie posiadamy zbędnego majątku w postaci zalegającego drewna, zimą Paweł bardzo dobrze sobie z tym poradził, więc póki co zostawiamy tą procedurę do zastosowania w przyszlości

4. Samochody

4.1. W mieisącach wrzesień/październik planowane jest przekazanie nowego samochodu patrolowego do Rejonu

4.2. Polecenie od Dyrekcji, aby likwidować pojazdy posiadające przebieg powyżej 400kkm

4.3. W Mińsku mamy jeden pojazd o takim przebiegu, Seicento, w którym w ub. tygodniu wymieniliśmy silnik. Z tego co usłyszałem od Leszka, szwankuje też prędkościomierz - więc jest do wymiany

4.4. Ile w Rejonie posiadamy przyczepek sygnalizacyjnych i gdzie one obecnie stacjonują? W jakim są stanie?

5. Przetarg BUD

5.1. Przetarg pojawił się na stronie internetowej

5.2. Przetarg będzie wisiał 40 dni z uwagi na jego objętość i wartość kosztorysów inwestorskich opiewających na ponad 800mln zł

5.3. W połowie lipca planowane jest spotkanie z Wykonawcami, którego celem jest uniknięcie niepotrzebnych pytań przekazywanych w formie zapytań w trakcie trwania postępowania; Oddział chce rozwiać jak najwięcej wątpliwości podczas bezpośredniej rozmowy z zainteresowanymi

5.4. Spodziewane rozstrzygnięcie przetargu to przełom sierpień/wrzesień, pod warunkiem, że wszystko pójdzie po naszej myśli, bezproblemowo i bez odwołań.

5.5. W ZUD nastąpiła zmiana - GDDKiA będzie zaopatrywała magazyny soli w niezbędne materiały, natomiast później Rejonu będą wystawiały zlecenia sprzedaży w oparciu o miesięczne raporty zuzycia materiałów; podobnie w tej chwili rozliczamy za pomieszczenia

6. Skrzyżowania

6.1. Otwarcie ofert na remonty skrzyżowań nie przyniosło rozstrzygnięcia

6.2. Jedynym oferentem było konsorcjum PBDiM/PLANETA; oferta była wyższa o 16% od kosztorysu inwestorskiego

6.3. Kolejny przetarg jest już na stronie, otwarcie ofert 11 lipca

7. Oznakowanie

7.1. Otwarcie ofert na naprawę, konserwację i wykonywanie przyłączy zaplanowano na 3 sierpnia;

7.2. Przetarg na oznakowanie pionowe (pasywne oraz aktywne), poziome znajduje się w poczekalni do ogłoszenia; BRD zwleka z uwagi na dość mocno obciążony Wydział Zamówień Publicznych; jednak materiały są już przygotowane

8. Zadania inwestycyjne

8.1. Środki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych - odcinek Paplin - Borzychy i Węgrów przyznane zostaną na przelomie lipiec/sierpień

8.2. w/w zadania do zrealizowania będą w tym roku z rozliczeniem do 15 grudnia 2017r.

8.3. Projekty są w końcowej fazie przygotowania;

8.4. Realizacja nastąpi z naszych umów utrzymaniowych - w związku z tym proszę o racjonalne dysponowanie umową

8.5. Co prawda nie znamy jeszcze kosztów, jednak wkrótce otrzymamy dokumentację z przedmiarami co pozwoli nam na wykonanie szczegółowego kosztorysu w oparciu o nasze umowy utrzymaniowe.

9. Przebudowa dróg

9.1. W ministerstwie przeznaczono kwotę 28mld zł na odnowę odcinków dróg, których nośność jest poniżej 115kn/oś

9.2. Drogi mają zostać przebudowane do 2023 roku

9.3. W naszym Rejonie są to odcinki OD Zawiszyn, które będą podlegać przebudowie.

9.4. Minister podpisał finansowanie przebudowy DK62 w Kamionnie oraz DK50 w Stanisławowie

9.5. Są to zadania trzyletnie - 2017 - 2019