A reintegrációt támogató kriminálandragógiai módszerek komparatív vizsgálata Doktori disszertáci...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A reintegrációt támogató kriminálandragógiai módszerek komparatív vizsgálata Doktori disszertáció - Molnár Attila Károly by Mind Map: A reintegrációt támogató kriminálandragógiai módszerek komparatív vizsgálata  Doktori disszertáció - Molnár Attila Károly

1. 1. Bevezetés

1.1. A téma létjogosultsága

1.1.1. A reintegráció szerepe a társadalomban

1.1.2. A neveléstudományok szerepe a reintegrációban

1.1.3. A törvény

1.2. Fő kérdések

1.2.1. Mi várható el a reintegrációtól?

1.2.1.1. Eddigi kutatások

1.2.1.1.1. Munkáltatás

1.2.1.1.2. Vallás

1.2.1.1.3. Kultúra

1.2.1.1.4. Innováció

1.2.2. Mely innovatív eszközök jöhetnek számításba?

1.2.2.1. Eddigi kutatások

1.2.2.1.1. Új csoportformák

2. Fejezet címe

2.1. Első szintű alfejezet címe

2.1.1. Második szintű alfejezet címe

2.2. Tartalmi egységek

3. 3. Elméleti kutatás

3.1. 3.1. A büntetések értelmezése a különböző történelmi korszakokban

3.1.1. 3.1.1. A börtönök szerepének történeti bemutatása

3.1.2. 3.1.2. A büntetés fogalmának definíciói

3.1.3. 3.1.3. A börtön intézménye a régmúltban

3.1.4. 3.1.4. Börtönök a közelmúltban

3.1.5. 3.1.5. A reintegráció napjainkban

3.2. 3.2. Az andragógia tudománya

3.2.1. 3.2.1. Az andragógia helye a neveléstudományokban

3.2.2. 3.2.2. Az andragógia specializálódása

3.2.2.1. Életsegítő andragógia

3.2.2.2. Andreutika

3.2.3. 3.2.3. Az andragógia szerepe a reintegrációban

3.2.3.1. Kriminálandragógia

4. 2. A kutatás módszertanának bemutatása

4.1. 2.1. Elméleti kutatás

4.1.1. 2.1.1. Szakirodalmi feltárás

4.1.1.1. A büntetés-végrehajtás szakirodalma

4.1.1.2. Az andragógia szakirodalma

4.1.2. 2.1.2. Dokumentumelemzés

4.1.2.1. 2013. évi CCXL. törvény

4.2. 2.2. Terepmunka

4.2.1. 2.2.1. Kutatási helyszínek

4.2.1.1. Balassagyarmat

4.2.1.2. Győr

4.2.1.3. Vác

4.2.1.4. Pozsony

4.2.1.5. Prága

4.2.1.6. Szarajevó

4.2.2. 2.2.2. Megfigyelés

4.2.2.1. ?

4.2.3. 2.2.3. Fókuszcsoportos beszélgetés

4.2.3.1. ?

4.2.4. 2.2.4. Interjú

4.2.4.1. Intézeti vezetőkkel

4.2.4.2. Munkatársakkal

4.2.4.3. Fogvatartottakkal

4.2.5. 2.2.5. Esettanulmány

4.2.5.1. ?

4.2.6. 2.2.6. Longitudinális vizsgálat

4.2.6.1. A Pandita Meditációs Központ programja

5. 4. Terepmunka

5.1. 4.1. A börtön világa

5.1.1. 4.1.1. A börtön intézményének külső és belső jellemzői

5.1.2. 4.1.2. A fogvatartottak helyzete

5.1.3. 4.1.3. A hivatásos személyzet helyzete

5.2. 4.2. Balassagyarmati Fegyház és Börtön

5.2.1. 4.2.1. Mesekör

5.3. 4.3. Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

5.3.1. 4.3.1. Meditáció

5.4. 4.4. Váci Fegyház és Börtön

5.4.1. ...

6. 5. Eredmények

7. 6. Következtetések

8. 7. Összefoglalás