Quy trình tiếp xúc khách hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quy trình tiếp xúc khách hàng by Mind Map: Quy trình tiếp xúc khách hàng

1. Khách hàng mới

1.1. Tìm hiểu thông tin khách hàng

1.1.1. Tên khách hàng, giới tính

1.1.2. Số điện thoại

1.1.3. Email khách hàng

1.1.4. Nick chat

1.1.5. Ngành nghề, sản phẩm kinh doanh

1.1.6. Vị trí địa lý (ở đâu)

1.1.7. Hoạt động bán hàng (bán ở đâu)

1.1.8. Ước lượng doanh số bán

1.2. Đăng ký khách hàng

1.2.1. File quản lý/ CRM

1.3. Tương tác khách hàng

1.3.1. Gọi điện thoại

1.3.1.1. Thông tin cần truyền đạt

1.3.1.1.1. Thông tin dịch vụ

1.3.1.1.2. Lợi ích dịch vụ mang lại

1.3.1.1.3. Cơ hội, lợi thế so với hiện tại

1.3.1.1.4. Cam kết về dịch vụ

1.3.1.2. Mẫu gọi điện thoại

1.3.1.2.1. Chào hỏi

1.3.1.2.2. Giới thiệu

1.3.1.2.3. Đặt câu hỏi thăm dò

1.3.1.2.4. Lắng nghe để thấu hiểu khách hàng

1.3.1.2.5. Khơi gợi nhu cầu

1.3.1.2.6. Chốt tạo user

1.3.1.2.7. Xin thông tin tương tác thêm: Nick zalo, face, email, ...

1.3.1.3. Mục tiêu

1.3.1.3.1. Tạo user

1.3.1.3.2. Khơi gợi nhu cầu/tạo hứng thú

1.3.1.3.3. Phân loại khách hàng

1.3.2. Gửi email

1.3.2.1. Mẫu email gửi đi 1

1.3.2.2. Gọi điện thoại trao đổi thêm

1.3.2.3. Mẫu email gửi đi 2

1.3.2.4. Gọi điện để nhắc KH check email

1.3.2.5. Mẫu email gửi đi 3

1.3.2.6. Gọi điện để tiếp nhận phản hồi

1.3.2.7. Mục tiêu

1.3.2.7.1. Tạo user

1.3.2.7.2. Gia tăng kích thích

1.3.2.7.3. Hẹn gặp trực tiếp

1.3.3. Chát trực tiếp

1.3.3.1. Quy trình chát

1.3.3.1.1. Chào hỏi

1.3.3.1.2. Giới thiệu

1.3.3.1.3. Khơi gợi nhu cầu

1.3.3.1.4. Tạo user

1.3.3.2. Thông tin cần truyền đạt

1.3.3.2.1. Thông tin dịch vụ

1.3.3.2.2. Tổng giá sản phẩm nhập về

1.3.3.2.3. Lợi ích mang lại

1.3.3.3. Mục tiêu

1.3.3.3.1. Tạo usre

1.3.3.3.2. Đặt hàng

1.3.3.3.3. Khơi gợi và tăng kích thích

1.3.4. Gặp trực tiếp

1.3.4.1. Quy trình gặp gỡ

1.3.4.1.1. Chào hỏi (câu chuyện xã giao)

1.3.4.1.2. Giới thiệu đôi nét về dịch vụ

1.3.4.1.3. Đặt những câu hỏi mở để tìm hiểu thêm về nhu cầu

1.3.4.1.4. Lắng nghe để xác định nhu cầu

1.3.4.1.5. Hướng dẫn cách tìm hàng và đặt hàng

1.3.4.1.6. Tạo User

1.3.4.1.7. Đặt hàng

1.3.4.2. Thông tin cần truyền đạt

1.3.4.2.1. Cách tìm hàng (chủ động về nguồn hàng)

1.3.4.2.2. Sự phong phú về nguồn hàng Trung Quốc

1.3.4.2.3. Cách đặt hàng

1.3.4.2.4. Các lợi thế về giá và mẫu mã

1.3.4.3. Mục tiêu

1.3.4.3.1. Tạo user

1.3.4.3.2. Đặt hàng