Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedeutologia by Mind Map: Pedeutologia

1. Struktury osobowości nauczyciela wg Banacha

1.1. POZNAWCZA

1.1.1. działanie związane ze spostrzeganiem i rozumieniem ucznia

1.2. MOTYWACYJNA

1.2.1. obejmuje system wartości, potrzeby i postawy nauczyciela

1.3. CZYNNOŚCIOWA

1.3.1. celowe działanie nauczyciela prakseologiczno- pedagogiczne

2. Czynniki wpływające na osobę nauczyciela

2.1. światopogląd

2.2. zainteresowania

2.3. motywacje

2.4. zdolności

2.5. inteligencja

2.6. mechanizmy temperamentalne, charakterologiczne i samoregulacyjne

3. Cechy nauczyciela

3.1. DYDAKTYCZNE

3.1.1. aktualna wiedza

3.1.2. zastosowanie różnych środków dydaktycznych

3.1.3. znający potrzeby dzieci

3.2. jako WYCHOWAWCY

3.2.1. otwarty na młodzież

3.2.2. wyrozumiały

3.2.3. opiekuńczy

3.3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

3.3.1. schludny

3.3.2. dbający o zdrowie psychiczne

3.3.3. kulturalny

3.4. POŻADANE

3.4.1. otwartość

3.4.2. kompetencja

3.4.3. sprawiedliwość

4. Koncepcje dobrego nauczyciela

4.1. nauczyciel -osoba uczona

4.2. nauczyciel- animator kształcenia

4.3. nauczyciel- kapitan drużyny

4.4. nauczyciel - przewodnik

5. Nurty badań pedeutologicznych

5.1. OSOBOWOŚCIOWY

5.1.1. Założenia

5.1.1.1. oparty był na założeniu, że czynności nauczania i wychowania zależne są od cech osobowości nauczyciela

5.1.2. Przedstawiciele

5.1.2.1. J.W. Dawid

5.1.2.2. Z. Mysłakowski

5.1.2.3. S. Szuman

5.1.2.4. M.Kreutz

5.1.2.5. S.Baley

5.2. BADAŃ EMPIRYCZNYCH

5.2.1. Założenia

5.2.1.1. badania te były bliższe rzeczywistej sytuacji zawodu nauczycielskiego, obecny większy realizm

5.2.2. Przedstawiciele

5.2.2.1. M. Grzegorzewska

5.2.2.2. W. Dzierzbicka

5.3. NAD INTELEKTUALNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI NAUCZYCIELA

5.3.1. Przedstawiciele

5.3.1.1. S. Dobrowolski

5.4. DOTYCZĄCE NAUCZYCIELA- SPECJALISTY

5.4.1. podjęto problematykę zawodowego przygotowania nauczycieli, ich kształcenia i doskonalenia

6. Problemy nauczyciela

6.1. obniżony status

6.2. konflikt pokoleń