Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedeutologia by Mind Map: Pedeutologia
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pedeutologia

Koncepcje dobrego nauczyciela

nauczyciel -osoba uczona

nauczyciel- animator kształcenia

nauczyciel- kapitan drużyny

nauczyciel - przewodnik

Struktury osobowości nauczyciela wg Banacha

POZNAWCZA

MOTYWACYJNA

CZYNNOŚCIOWA

Nurty badań pedeutologicznych

OSOBOWOŚCIOWY

BADAŃ EMPIRYCZNYCH

NAD INTELEKTUALNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI NAUCZYCIELA

DOTYCZĄCE NAUCZYCIELA- SPECJALISTY

Czynniki wpływające na osobę nauczyciela

światopogląd

zainteresowania

motywacje

zdolności

inteligencja

mechanizmy temperamentalne, charakterologiczne i samoregulacyjne

Cechy nauczyciela

DYDAKTYCZNE

jako WYCHOWAWCY

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

POŻADANE

Problemy nauczyciela

obniżony status

konflikt pokoleń