Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedeutologia by Mind Map: Pedeutologia
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pedeutologia

Koncepcje dobrego nauczyciela

nauczyciel -osoba uczona

nauczyciel- animator kształcenia

nauczyciel- kapitan drużyny

nauczyciel - przewodnik

Struktury osobowości nauczyciela wg Banacha

POZNAWCZA

działanie związane ze spostrzeganiem i rozumieniem ucznia

MOTYWACYJNA

obejmuje system wartości, potrzeby i postawy nauczyciela

CZYNNOŚCIOWA

celowe działanie nauczyciela prakseologiczno- pedagogiczne

Nurty badań pedeutologicznych

OSOBOWOŚCIOWY

Założenia, oparty był na założeniu, że czynności nauczania i wychowania zależne są od cech osobowości nauczyciela

Przedstawiciele, J.W. Dawid, Z. Mysłakowski, S. Szuman, M.Kreutz, S.Baley

BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Założenia, badania te były bliższe rzeczywistej sytuacji zawodu nauczycielskiego, obecny większy realizm

Przedstawiciele, M. Grzegorzewska, W. Dzierzbicka

NAD INTELEKTUALNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI NAUCZYCIELA

Przedstawiciele, S. Dobrowolski

DOTYCZĄCE NAUCZYCIELA- SPECJALISTY

podjęto problematykę zawodowego przygotowania nauczycieli, ich kształcenia i doskonalenia

Czynniki wpływające na osobę nauczyciela

światopogląd

zainteresowania

motywacje

zdolności

inteligencja

mechanizmy temperamentalne, charakterologiczne i samoregulacyjne

Cechy nauczyciela

DYDAKTYCZNE

aktualna wiedza

zastosowanie różnych środków dydaktycznych

znający potrzeby dzieci

jako WYCHOWAWCY

otwarty na młodzież

wyrozumiały

opiekuńczy

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

schludny

dbający o zdrowie psychiczne

kulturalny

POŻADANE

otwartość

kompetencja

sprawiedliwość

Problemy nauczyciela

obniżony status

konflikt pokoleń