Koncepcja nauczyciela

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Koncepcja nauczyciela by Mind Map: Koncepcja nauczyciela

1. W sferze merytorycznej

1.1. człowiek o szerokich choryzontach

1.2. wszechstronny erudyta

1.3. otwarty na nową wiedzę

1.4. ciągle doskonali się

2. W sferze metodycznej

2.1. umiejętny reżyser i dyrygent procesu dydaktyczno wychowawczego

2.2. uczy jak się uczyć

2.3. główną metodą pracy z uczniem jest dialog

3. W sferze osobowościowej

3.1. miły

3.2. cierpliwy

3.3. uczciwy

3.4. rozumiejący problemy uczniów

4. Niepożądane cechy

4.1. niesprawiedliwy

4.2. surowy

4.3. nerwowy

4.4. nietolerancyjny

4.5. zbyt wymagający

4.6. złośliwy