Koncepcja nauczyciela

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Koncepcja nauczyciela by Mind Map: Koncepcja nauczyciela

1. W sferze metodycznej

1.1. umiejętny reżyser i dyrygent procesu dydaktyczno wychowawczego

1.2. uczy jak się uczyć

1.3. główną metodą pracy z uczniem jest dialog

2. Niepożądane cechy

2.1. niesprawiedliwy

2.2. surowy

2.3. nerwowy

2.4. nietolerancyjny

2.5. zbyt wymagający

2.6. złośliwy

3. W sferze merytorycznej

3.1. człowiek o szerokich choryzontach

3.2. wszechstronny erudyta

3.3. otwarty na nową wiedzę

3.4. ciągle doskonali się

4. W sferze osobowościowej

4.1. miły

4.2. cierpliwy

4.3. uczciwy

4.4. rozumiejący problemy uczniów