Badania ilościowe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Badania ilościowe by Mind Map: Badania ilościowe

1. Wymagania stawiane w badaniach:

1.1. 1.Powinny wyczerpywać swoją treścią całość domniemanej struktury

1.2. 2.Muszą być rozłączne jeśli chodzi o treść i przedmiotowo ścisłe

1.3. 3.Powinny precyzyjnie określać warunki i przedmiot badań

1.4. 4.Powinny być rozstrzygalne empirycznie

1.5. 5.Powinny zawierać hipotezę

1.5.1. *musi być precyzyjna

1.5.2. *musi wychodzić poza fakty

1.5.3. *powinna być twórcza,odkrywcza i niebanalna

1.5.4. *powinna uwzględniać podstawową znajomość faktów dot.przedmiotu badań

1.5.5. *powinna zawierać pytania o związki strukturalne,funkcjonalne między cechami a właściwościami przedmiotów badań

1.6. 6.Muszą być reprezentatywne

1.7. 7.Wyniki są poddawane obliczeniom statystycznym

2. Organizacja badań:

2.1. I faza Koncepcja przygotowania badań

2.2. II faza Właściwe przeprowadzenie badań

2.3. III faza Opracowanie i uogólnienie badań

2.4. IV faza Zastosowanie praktyczne

3. Zalety:

3.1. -stałość procedur (precyzja hipotez)

3.2. -trafność i rzetelność

3.3. -wnioskowanie statystyczne

3.4. -przestrzegane wymogi empiryzmu metodologicznego

4. Wady:

4.1. -badania są obciążone indywidualnymi preferencjami badaczy

4.2. -wysoki poziom subiektywizmu

4.3. -statyczność badań

4.4. -są badaniami fragmentu jakiejś rzeczywistości