WAGARY

Patrycja Mańkowska, Natalia Kiersnowska, czym są wagary??

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WAGARY by Mind Map: WAGARY

1. PRZYCZYNY

1.1. PROBLEMY W SZKOLE

1.1.1. NIERADZENIE SOBIE Z MATERIAŁEM

1.1.2. WSTYD PRZED NIEWIEDZĄ

1.2. PATOLOGIE W DOMU

1.2.1. ALKOHOLIZM

1.2.2. PRZEMOC

1.2.3. ZANIEDBANIE

1.2.4. ZŁA SYTUACJA MATERIALNA

1.2.5. NISKA KONTROLA NAD DZIECKIEM

1.3. PROBLEMY ADAPTACYJNE W NOWYCH WARUNKACH

1.3.1. PRZENIESIENIE DO NOWEJ SZKOŁY

1.3.2. WPROWADZENIE NOWYCH ZASAD

1.4. LĘK PRZED SUROWYM NAUCZYCIELEM

1.5. BUNT

1.5.1. WIEK MŁODZIEŃCZY

1.5.2. NIEZGODNOŚĆ Z NAUCZYCIELEM

1.6. POSZUKIWANIE ZABAWY, BEZTROSKI

1.7. NEGATYWNY WPŁYW RÓWIEŚNIKÓW

1.7.1. OBAWA PRZED BRAKIEM AKCEPTACJI

1.7.2. NEGATYWNY WZORZEC

2. ŁAMANIE ZASAD

2.1. PICIE ALKOHOLU

2.1.1. IZBA DZIECKA

2.2. ZAŻYWANIE NARKOTYKÓW

2.3. WANDALIZM

2.3.1. CHULIGANI ULICZNI

2.3.2. GRAFFITI

2.3.3. NISZCZENIE MIENIA PUBLICZNEGO

2.3.4. ZAŚMIECANIE

2.4. KRADZIEŻE

2.5. DEMORALIZACJA

2.5.1. GALERIANKI

3. CZAS WOLNY

3.1. KINO

3.2. PARK

3.3. GALERIA HANDLOWA

3.4. MIESZKANIE KOLEGI

3.5. OSIEDLE

3.6. SPORT LUB PASJA

4. NIEOBECNOŚĆ NA LEKCJI

4.1. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

4.1.1. TOPIENIE MARZANNY

4.2. UCIECZKA

4.3. SPÓŹNIENIE

5. RODZAJE

5.1. DORAŹNO - OKAZYJNE

5.1.1. ŁADNA/BRZYDKA POGODA

5.1.2. NASTRÓJ

5.1.3. ZASPANIE

5.1.4. NAPOTKANIE ZNAJOMEGO

5.2. TAKTYCZNE

5.2.1. UNIKANIE NIEWYGODNEJ SYTUACJI

5.2.1.1. KARTKÓWKA

5.2.1.2. SPRAWDZIAN

5.2.1.3. PYTANIE

5.3. ZE STRACHU

5.3.1. PRZED NAUCZYCIELEM

5.3.2. PRZED RÓWIEŚNIKAMI

5.3.3. PRZED SYTUACJA SZKOLNĄ

5.4. MANIFESTACYJNE

5.4.1. BOJKOT

5.4.2. PROTEST PRZECIW ZASADOM

5.5. PROGRAMOWE

5.5.1. UCIECZKA PRZED OBIWIĄZKAMI

5.5.2. NIECHĘĆ DO NAUKI

5.5.3. PRACA

5.6. KOLEŻEŃSKIE

5.6.1. ULEGANIE WPŁYWOM

5.6.2. PRESJA

5.7. PRZESTĘPCZE

5.7.1. CZŁONKOSTWO W GRUPIE PATOLOGICZNEJ

5.7.1.1. GANGI

5.7.1.2. BANDY

5.7.1.3. BRATERSTWA

6. ZAPOBIEGANIE

6.1. ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE UCZNIÓW

6.1.1. KOŁA ZAINTERESOWAŃ

6.1.2. CIEKAWE PROWADZENIE ZAJĘĆ

6.1.3. WYKORZYSTYWANIE POMYSŁÓW UCZNIÓW

6.2. MONITORING

6.3. KARY

6.3.1. UWAGI W DZIENNIKU

6.3.2. WYSYŁANIE NA "DYWANIK" DYREKTORSKI

6.3.3. WZYWANIE RODZICÓW

6.3.4. ZAWIESZENIE W PRAWACH UCZNIA

6.4. WYCIĄGANIE KONSEKWENCJI

7. KONSEKWENCJE

7.1. GORSZE OCENY

7.1.1. OGRANICZENIA W WYBORZE KOLEJNEJ SZKOŁY

7.1.2. BRAK PROMOCJI DO NASTĘPNEJ KLASY

7.1.3. STYGMATYZACJA "NIEUK"

7.2. UTRATA ZAUFANIA U RODZICÓW

7.2.1. OGRANICZENIE WOLNEGO CZASU

7.2.2. TZW. "SZLABANY"

7.2.3. OGRANICZENIE PRZYJEMNOŚCI

7.2.4. MNIEJSZE KIESZONKOWE

7.3. ZALEGŁOŚCI W SZKOLE

7.4. PROBLEMY Z MATERIAŁEM

7.5. WYRZUTY SUMIENIA

7.6. OBNIŻONA OCENA Z ZACHOWANIA