Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Uprzedzenia by Mind Map: Uprzedzenia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Uprzedzenia

Przyczyny uprzedzeń

historyczne

ekonomiczne

narodowościowe

klasowe

Rodzaje uprzedzeń

awersyjne

dominatywne

wynikające z niejasności

Skutki uprzedzeń

niechęć do jednostki lub do całej grupy

błędne przekonania w stosunku do innych ludzi

poczucie wyższości

Źródła uprzedzeń

wychowanie i kultura

historia

przekazy medialne

negatywne doświadczenia

Zapobieganie uprzedzeniom

nacisk na tolerancję przez rodziców i pedagogów

zaprzestanie oceniania przed poznaniem innych ludzi

wzajemny kontakt i wspólny cel w działaniu

tworzenie sytuacji do bliższego poznania odmiennych grup