Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedeutologia by Mind Map: Pedeutologia
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pedeutologia

nauka o nauczycielu

Nauczyciel

osobowość wg. Banacha

poznawcza

motywacyjna

czynnościowa

praca zawodowa

kształcenie i doskonalenie nauczyciela

cechy:

dydaktyczne, pracowity, stosujący różne metody, obiektywny, twórczy

wychowawcy, otwarty na problemy młodzieży, wyrozumiały, dotrzymujący obietnicy, dążący do odnoszenia przez uczniów sukcesów

inne, negatywne, niesprawiedliwy, złośliwy, niekompetentny, nieodpowiedzialny, pozytywne, otwartość na innych, podmiotowe traktowanie uczniów, poczucie humoru, konsekwentny w działaniu

etymologia

pajdeutes – nauczyciel logos – słowa, wiedza

Kierunki badań pedeutologicznych

historyczno – porównawcze

psychologiczno – pedagogiczne

socjologiczno – pedagogiczne

komparatystyczne

dział pedagogiki

fazy rozwoju wg K.Duraj-Nowakowej:

międzywojenna (1918-1939)

powojenna (1945-1973)

faza do 1989 roku

współczesna