(2) PANGNGALAN FILIPINO 6-A

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
(2) PANGNGALAN FILIPINO 6-A by Mind Map: (2) PANGNGALAN FILIPINO 6-A

1. Pamuno

2. Simuno

3. Kaganapang pansimuno

4. Tuwirang layon

5. Layon ng pang-ukol

6. Lansak

7. Basal

8. Tahas

9. Tao: _________________________

10. Hayop: ______________________

11. Bagay: _______________________

12. Pangyayari: __________________

13. Lugar: _______________________

14. Pantangi

15. Pambalana

16. Uri ng Pangngalan

17. Gamit ng Pangngalan