27 Lordrian Parungao 6-E

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
27 Lordrian Parungao 6-E by Mind Map: 27 Lordrian Parungao 6-E

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Simuno- Ang mga tao ay naglalaro ng basketbol.

1.2. Layon ng Pang-ukol- Ang liham ni Carl ay para sa akin.

1.3. Pamuno- Si Gng. Roda, ang aming guro sa AP, ay mabait.

1.4. Tuwirang layon- Bumili ng prutas si nanay.

1.5. Panawag- John, pakikuha ang laruan ko.

1.6. Kaganapang pansimuno- Si Raymond ay nagsasaya ng maayos.

2. Uri ng Pangngalan

2.1. Pantangi- tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari

2.1.1. Tao: Gng. Roda

2.1.2. Bagay: Nike

2.1.3. Hayop: Kabayo

2.1.4. Lugar: Mall of Asia

2.1.5. Pangyayari: Pasko

2.2. Pambalana- di-tiyak sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari.

2.2.1. Tahas- makikita at mahahawakan

2.2.2. Basal- mararamdaman at hindi makikita

2.2.3. Lansak- grupo