(3) Nicolas Jose L. Cabardo Filipino 6-F

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
(3) Nicolas Jose L. Cabardo Filipino 6-F by Mind Map: (3) Nicolas Jose L. Cabardo Filipino 6-F

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Simuno: Si Gng. Jenny ay guro sa Filipino.

1.2. Kaganapang pansimuno: Si Derek ay ang presidente ng klase.

1.3. Pamuno: Si Aaron, isang mag-aaral, ay ang secretary ng klase.

1.4. Pantawag: Joey, gumawa ka ba ang Produktong Paganap?

1.5. Tuwirang layon: Gumawa ng Produktong Paganap si Gilbert.

1.6. Layon ng pang-ukol: Para sa mga bata, dapat sila ay may edukasyon.

2. Uri ng Pangngalan

2.1. Pantangi: Tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari

2.1.1. Tao: Donald Trump

2.1.2. Bagay: Mongol

2.1.3. Hayop: Gabe

2.1.4. Lugar: La Salle Green Hills

2.1.5. Pangyayari: Pasko

2.2. Pambalana: Karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari

2.2.1. Tahas: Pwede hawakan at nagtitingnan

2.2.2. Basal: Hindi hawakan o nagtitingnan pero pwede damdamin

2.2.3. Lansakan: Nagsasaad ng kaisahan sa karamihan.