(16 NICOLAS AIDAN N. GUIAO 6-F

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
(16 NICOLAS AIDAN N. GUIAO 6-F by Mind Map: (16 NICOLAS AIDAN N. GUIAO 6-F

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Simuno ako ay matalino.

1.2. Kaganapang pansimuno Si Rad ay aking matalik na kaibigan.

1.3. Pamuno Si Rad, ang aking kaibigan, ay matalino.

1.4. Tuwirang layon Nag-laro si Kirby ng bago niyang laruan.

1.5. Layon ng pang-ukol Ang aking magulang ay nagbigay ng donasyon para sa mga nangangailangan.

2. Uri ng Pangngalan

2.1. Pantangi

2.1.1. Tao: Derek

2.1.2. Bagay: sapatos

2.1.3. Hayop: pusa

2.1.4. Pangyayari: pasko

2.1.5. Lugar: Manila

2.2. Pambalana

2.2.1. Tahas o kongkreto bundok

2.2.2. Basal o di-kongkreto oras

2.2.3. Lansak grupo nagsasaad pagkakaisa.