(24) PANGNGALAN FILIPINO 6-F Ynigo Novero

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
(24) PANGNGALAN FILIPINO 6-F Ynigo Novero by Mind Map: (24) PANGNGALAN FILIPINO 6-F  Ynigo Novero

1. Bagay: Nike

2. Gamit ng Pangngalan

2.1. Simuno:Si Joaquin ay mataas.

2.2. Kaganapang Pansimuno: Ang batang maganda ay si Kate.

2.3. Pamuno:Si Javy, ang kapatid ko, ay matalino.

2.4. Tuwirang Layon:Sumulat si Quino ng liham-pasasalamat para sa kanyang kaibigan.

2.5. Layon ng Pang-ukol:Ang kanyang talumpati ay para sa kababaihan.

3. Uri ng Pangngalan

3.1. Pantangi: Tiyak na ngalan ng tao,bagay,hayop,lugar at pangyayari.

3.1.1. Tao: Miggy

3.1.2. Hayop: Philippine Eagle

3.1.3. Lugar: Cainta

3.1.4. Pangyayari: Pasko

3.2. Pambalana:Di-tanging ngalan ng tao,bagay at hayop.

3.2.1. Tahas: Pwedeng hawakan at kitaan ang mga bagay na ito.

3.2.2. Basal: Mga makikiramdam ang mga ito tulad ng damdamin.

3.2.3. Lansak: Grupo ng tao,bagay o hayop