Jose Enrique J. Naval

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jose Enrique J. Naval by Mind Map: Jose Enrique J. Naval

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Pamuno: Si Paolo, ang guro sa Science ay maysakit.

1.2. Tuwirang layon: Ako ay nagbasa sa library ng aklat.

1.3. Simuno: Si Lecie ay pumunta sa simbahan.

1.4. Kaganapang Pansimuno : Ang presidente natin ay si John.

1.5. Layon ng Pang-ukol: Ako ay nagbigay ng kotse kay Jappy.

2. PANGNGALANG PAMBALANA: DI TIYAK NA NGALAN NG TAO, BAGAY, HAYOP, LUGAR O PANGYAYARI

2.1. Lansakan: Ito ay pangkat o maramihan.

2.2. Basal: Ito ay hindi nakikita at hindi materyal kundi diwa o kaisipan lang.

2.3. Tahas: Ito ay nakikita at materyal na bagay.

3. PANGNGALANG PANTANGI: TIYAK NA NGALAN NG TAO, BAGAY, HAYOP, PANGYAYARI O LUGAR.

3.1. Hayop: Carabao

3.2. Tao: Mark

3.3. Bagay: Samsung S7

3.4. Pangyayari: Pasko

3.5. Lugar: LSGH

4. Uri ng Pangngalan