7 Adrian A. Bacolod 6B Pangngalan Filipino

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
7 Adrian A. Bacolod 6B Pangngalan Filipino by Mind Map: 7 Adrian A. Bacolod 6B Pangngalan Filipino

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Simuno: Ito ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Example: Si Adrian ay magaling sa math

1.2. Kaganapang pansimuno: Ito ang mga pangngalang nasa bahaging panaguri. Ang simuno at kaganapang pansimuno ay tumutukoy sa iisang tao,bagay,lugar, o pangyayari. Example: Si teo ay presidente ng klase.

1.3. Pamuno: Ito ay nagsasabi tungkol sa paksa. Example: Si Andre, CEO ng kompanya, ay matalino.

1.4. Tuwirang layon: Ito ay pangngalang tumatanggap sa kilos ng pandiwa at tumutugon sa tanong na ano. Example: Si Bb. Mia ay nagbigay ng chocolate sa mga mag-aaral niya.

1.5. Layon ng pang-ukol: Ito ay pinag-uukulan ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Example: Si Matt ay nagbigay ng mga pagkain para sa mga pulubi.

1.6. Panawag: Ito ay ginagamit na panawag sa pangungusap. Example: Migs, pakikuha ang aking phone sa lamesa?

2. Uri ng Pangngalan

2.1. Pantangi- Ito ay tiyak na ngalan ng tao, bagay,hayop,pook at pangyayari

2.1.1. Tao: Rodrigo Duterte

2.1.2. Bagay: Safeguard

2.1.3. Hayop: Butanding

2.1.4. Lugar: La Salle Green Hills

2.1.5. Pangyayari: Pasko

2.2. Pambalana- Ito ay di-tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, pangyayari.

2.2.1. Tahas: mga pangngalang nakikita o nahahawakan.

2.2.2. Basal: mga pangngalang hindi nakikita o nahihipo ngunit nadarama

2.2.3. Lansak: nagsasaad ng kaisahan sa karamihan o kabuuan.