Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan positif guru dengan murid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan positif guru dengan murid by Mind Map: Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan positif guru dengan murid

1. Menunjukkan contoh teladan yang baik

1.1. Berempati

1.2. Mengambil berat terhadap murid

1.3. Menimbulkan kekitaan

1.4. Ikhlas

1.5. Mengamalkan komunikasi yang berkesan

1.6. kelihatan ceria dan tenang

1.7. Menunjukkan minat terhadap perkara diajar

2. Penampilan dan bahasa badan

2.1. Menunjukkan ciri-ciri profesionalisme guru

2.2. Mengikut etika berpakaian ditetapkan oleh KPM

2.3. Bahasa badan sebagai penyampai mesek

2.4. Mempunyai kontak mata dan senyuman

2.5. Menunjukkan kewibawaan sebagai seorang guru

3. Tingkah Laku guru

3.1. Sentiasa positif dan bersopan

3.2. Penggunaan bahasa dan bersopan

3.3. Menunjukkan contoh dan teladan baik melalui kelakuan dan bahasa percakapan

3.4. Berhemah tetapi tegas

4. Persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah

4.1. Ceria, bersih dan teratur

4.2. Bersifat demokratik

4.3. Lengkap dengan Bahan Bantu Mengajar

4.4. Mempunyai ruang untuk meningkatkan potensi murid

4.5. Memotivasi dan menarik perhatian murid untuk belajar