Αστερισμός της μεταμόρφωσης

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Αστερισμός της μεταμόρφωσης by Mind Map: Αστερισμός της μεταμόρφωσης

1. By the way, this is a floating topic. To create a floating topic, simply drag it away from the map center.

2. Μελωδία

2.1. Ηχόχρωμα

2.2. Τονικό ύψος

2.3. Καθρεφτισμός

3. Ρυθμός

3.1. Tempo

3.2. Ηχόχρωμα ρυθμικών σχημάτων

3.3. Παραλλαγές στο μέτρο