โครงการพัฒนาสมรรถนะภาวะ ผู้นำ ระยะทางปฎิบัติงาน วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาวะ ผู้นำ ระยะทางปฎิบัติงาน วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 by Mind Map: โครงการพัฒนาสมรรถนะภาวะ ผู้นำ ระยะทางปฎิบัติงาน วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

1. จัดแบ่งขึ้นรถบัส 2คัน คละกันรุ่นพี่ รุ่นน้องสลับสาขา แบ่งรวบรวมเงินทำบุญแยกกันแต่ละคันสาขาเรารวมรวมตอนที่รถจอดมารวมกันเพื่อนำไปใช้ทำบุญในกิจกรรมวันที่ 2

2. งานที่ 1 ดูแลป้ายชื่อคล้องคอแยกสีเฉพาะรุ่นพี่ รุ่นน้อง และแจกให้นิสิตก่อนขึ้นรถบัส

3. นิสิต Adult 16คน

4. สถานที่จัดโครงการ : ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก เดินทางโดยรถบัส ออกที่คณะพยาบาลการเดินทาง (สาขา Adult รับผิดชอบ)

5. การแต่งกาย กางเกงสุภาพสีดำ ยีนส์สีเข้มได้ งดยีนส์ขาด, การสอนน้องน้องเพลงคณะและเพลงราชาผู้ทรงธรรม, theme งานรับน้องคือ theme หน้ากาก ซึ่งในรถบัสสองคันต้องมีการฝึกสอนน้องร้องเพลงบนรถเป็นกิจกรรมหลัก

6. เตรียมกิจกรรมฐาน ฐานละ 10 – 15 นาที ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิต 9 ประการ ของ Adult นำเสนอในเรื่อง การแยกขยะ

7. กลุ่มสุดท้ายรวบรวมประเมินผล อาจารย์สุวิมล ให้ทำแบบประเมินแบบออนไลน์ ผ่าน QR code โดยอาจารย์สุวิมลจะช่วงทำ QR code ให้ โดยแผนก Adult ช่วยสรุปรวมรวมหลังประเมิน

8. กลุ่มที่ 1

9. group 1

10. group 2

11. รถแต่ละคันรับผิดชอบแยกกันสอน

12. กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบเรื่องฐาน

13. กลุ่มที่ 3 รับผิดชอบสรุปผลการประเมิน