Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Heurystyki wydawania sądów by Mind Map: Heurystyki wydawania sądów
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Heurystyki wydawania sądów

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

heurystyka zakotwiczenia (dostosowania)

metoda wnioskowania

sugerowanie się wartością lub liczbą w celu sformułowania odpowiedzi na pytanie

heurystyka dostępności

błąd w myśleniu

przypisywanie zwiększonego prawdopodobieństwa zdarzeniom

heurystyka reprezentatywności

uproszczona metoda wnioskowania

klasyfikowanie czegoś na podstawie podobieństwa do przypadku

stereotyp

konstrukcja myślowa

komponent poznawczy

zawiera fałszywe przeświadczenie