Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Heurystyki wydawania sądów by Mind Map: Heurystyki wydawania sądów
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Heurystyki wydawania sądów

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

heurystyka zakotwiczenia (dostosowania)

metoda wnioskowania

sugerowanie się wartością lub liczbą w celu sformułowania odpowiedzi na pytanie

liczba ta stanowi zakotwiczenie

heurystyka dostępności

błąd w myśleniu

przypisywanie zwiększonego prawdopodobieństwa zdarzeniom

które łatwiej przywołać do świadomości

które są nacechowane emocjonalnie

heurystyka reprezentatywności

uproszczona metoda wnioskowania

klasyfikowanie czegoś na podstawie podobieństwa do przypadku

typowego

charakterystycznego, Personal Todo List, Vacation Planning, Meeting Minutes, Project Plan, more...

który już znamy, Offline Mode, Geistesblitz Tools, Email & SMS Gateways, Compare Editions

stereotyp

konstrukcja myślowa

komponent poznawczy

poznawczy

emocjonalny

behawioralny

zawiera fałszywe przeświadczenie