Heurystyki wydawania sądów

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Heurystyki wydawania sądów by Mind Map: Heurystyki wydawania sądów

1. heurystyka zakotwiczenia (dostosowania)

1.1. metoda wnioskowania

1.2. sugerowanie się wartością lub liczbą w celu sformułowania odpowiedzi na pytanie

1.2.1. liczba ta stanowi zakotwiczenie

2. heurystyka dostępności

2.1. błąd w myśleniu

2.2. przypisywanie zwiększonego prawdopodobieństwa zdarzeniom

2.2.1. które łatwiej przywołać do świadomości

2.2.2. które są nacechowane emocjonalnie

3. heurystyka reprezentatywności

3.1. uproszczona metoda wnioskowania

3.2. klasyfikowanie czegoś na podstawie podobieństwa do przypadku

3.2.1. typowego

3.2.2. charakterystycznego

3.2.2.1. Personal Todo List

3.2.2.2. Vacation Planning

3.2.2.3. Meeting Minutes

3.2.2.4. Project Plan

3.2.2.5. more...

3.2.3. który już znamy

3.2.3.1. Offline Mode

3.2.3.2. Geistesblitz Tools

3.2.3.3. Email & SMS Gateways

3.2.3.4. Compare Editions

4. stereotyp

4.1. konstrukcja myślowa

4.2. komponent poznawczy

4.2.1. poznawczy

4.2.2. emocjonalny

4.2.3. behawioralny

4.3. zawiera fałszywe przeświadczenie