Style negocjacji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Style negocjacji by Mind Map: Style negocjacji

1. Przegrana-przegrana

1.1. Celem jest przygmębienie przeciwnika, to, by nic nie osiągnął

1.2. brak korzyści dla którejkolwiek ze stron

1.3. wzajemne wyniszczenie

1.4. motywacja? dla zasady

1.5. duży stopień emocjonalności

1.6. brak racjonalnych przesłanek

1.7. przykładem jest Zimna wojna

2. Wygrana-wygrana

2.1. zadowolenie obu stron

2.2. atmosfera wspólnego rozwiązywania problemów

2.3. celem jest wygrana obu stron

2.4. konieczna jest kultura ogólna partnerów

2.5. duży wymiar tolerancji

2.6. otwarcie na partnera

3. Wygrana-przegrana

3.1. tylko jedna strona wygrywa

3.2. o wygranej decyduje szala negocjacji

3.3. druga strona jest wrogiem, nie partnerem

3.4. konieczność walki

3.5. stosowanie groźb, manipulacji

3.6. bezwzględność

3.7. brak etycznej reflekcji