Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Style negocjacji by Mind Map: Style negocjacji
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Style negocjacji

Wygrana-przegrana

tylko jedna strona wygrywa

o wygranej decyduje szala negocjacji

druga strona jest wrogiem, nie partnerem

konieczność walki

stosowanie groźb, manipulacji

bezwzględność

brak etycznej reflekcji

Przegrana-przegrana

Celem jest przygmębienie przeciwnika, to, by nic nie osiągnął

brak korzyści dla którejkolwiek ze stron

wzajemne wyniszczenie

motywacja? dla zasady

duży stopień emocjonalności

brak racjonalnych przesłanek

przykładem jest Zimna wojna

Wygrana-wygrana

zadowolenie obu stron

atmosfera wspólnego rozwiązywania problemów

celem jest wygrana obu stron

konieczna jest kultura ogólna partnerów

duży wymiar tolerancji

otwarcie na partnera