Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

4 podstawowe funkcje systemu społecznego Talcotta Parsonsa by Mind Map: 4 podstawowe funkcje systemu
społecznego Talcotta Parsonsa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

4 podstawowe funkcje systemu społecznego Talcotta Parsonsa

A - adaptation, czyli adaptacja. system ekonomiczny

G - goal attainment, czyli osiąganie celów. system polityczny

I - integration, czyli integracja wewnętrzna. system społecznej wspólnoty

L - latency, co tłumaczy się jako system podtrzymywania wzorów i redukowania napięć. system kulturowy

Systemy społeczne w koncepcji Parsonsa są systemami całościami wyodrębnionymi ze środowiska zewnętrznego i różnią się wyraźnie. Są całościami zamkniętymi, nie zaś otwartymi sieciami. Zadaniem każdego systemu jest przetrwanie. Każdy poziom systemu wykształca swoje podsystemy.