4 podstawowe funkcje systemu społecznego Talcotta Parsonsa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
4 podstawowe funkcje systemu społecznego Talcotta Parsonsa by Mind Map: 4 podstawowe funkcje systemu społecznego Talcotta Parsonsa

1. A - adaptation, czyli adaptacja. system ekonomiczny

2. G - goal attainment, czyli osiąganie celów. system polityczny

3. I - integration, czyli integracja wewnętrzna. system społecznej wspólnoty

4. L - latency, co tłumaczy się jako system podtrzymywania wzorów i redukowania napięć. system kulturowy

5. Systemy społeczne w koncepcji Parsonsa są systemami całościami wyodrębnionymi ze środowiska zewnętrznego i różnią się wyraźnie. Są całościami zamkniętymi, nie zaś otwartymi sieciami. Zadaniem każdego systemu jest przetrwanie. Każdy poziom systemu wykształca swoje podsystemy.