Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

4 podstawowe funkcje systemu społecznego Talcotta Parsonsa by Mind Map: 4 podstawowe funkcje systemu społecznego Talcotta Parsonsa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

4 podstawowe funkcje systemu społecznego Talcotta Parsonsa

A - adaptation, czyli adaptacja. system ekonomiczny

G - goal attainment, czyli osiąganie celów. system polityczny

I - integration, czyli integracja wewnętrzna. system społecznej wspólnoty

L - latency, co tłumaczy się jako system podtrzymywania wzorów i redukowania napięć. system kulturowy

Systemy społeczne w koncepcji Parsonsa są systemami całościami wyodrębnionymi ze środowiska zewnętrznego i różnią się wyraźnie. Są całościami zamkniętymi, nie zaś otwartymi sieciami. Zadaniem każdego systemu jest przetrwanie. Każdy poziom systemu wykształca swoje podsystemy.