Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phòng XNK by Mind Map: Phòng XNK

1. Purchase

1.1. Chị Hà + Hằng

1.1.1. - Gửi PI đã ký

1.1.1.1. Xác nhận ngày ETD/ETA

1.1.1.1.1. Lưu ý thời gian vận chuyển hàng từ cảng các nước về cảng Hải Phòng

1.1.1.1.2. Lưu ý thời gian khai thác hàng từ cảng Hải Phòng về các nhà máy ~ 3 - 4 ngày.

1.1.1.2. Lưu ý các điều khoản INCOTERM

1.1.1.2.1. E: EXW xuất tại xưởng nào (ghi rõ địa điểm)

1.1.1.2.2. F: FCA --> FAS --> FOB

1.1.1.2.3. C: CFR --> CIF --> CPT --> CIP

1.1.1.2.4. D: DAT --> DAP --> DDP

1.1.2. - Làm Invoice + Packing List nhập hàng

1.1.3. - Claim nhà cung cấp về các vấn đề phát sinh

2. Document

2.1. Xuất: chị Nga + Thơm + Trà

2.1.1. Nhận PO từ FOB, xác nhận kế hoạch sản xuất với nhà máy --> book tàu

2.1.2. Lấy booking note --> gửi thông báo giao hàng tới các nhà máy

2.1.3. Chốt số --> làm packing list --> mở tờ khai

2.1.4. Hoàn thiện chứng từ: Invoice, Shipping Instruction, VGM.

2.1.4.1. Lưu ý chứng từ xuất xứ C/O: dùng để miễn giảm thuế nhập khẩu cho buyer

2.1.4.1.1. Bộ Công Thương cấp các form sau: -C/O form A hàng giày dép xuất khẩu sang EU; . C/O form D; . C/O form E; . C/O form S; . C/O form AK

2.1.4.1.2. VCCI cấp các form C/O còn lại

2.1.5. Làm Bill of Lading

2.2. Nhập: Chị Thoa + Bích

2.2.1. Nhận packing list + invoice

2.2.2. Mở tờ khai hải quan

2.2.3. Làm thông báo hàng đến (arrival note)

3. Operation

3.1. Anh Hoàng

3.1.1. Giao hàng xuất

3.1.1.1. Nhận bộ hồ xuất sơ bao gồm tờ khai hải quan đã thông quan

3.1.1.2. Bốc chuyển hàng ra cảng, dỡ hàng từ container vào bãi

3.1.1.3. Nộp lệ phí hải quan (<1 tấn: 30k, >= 1 tấn: 60k, sau 16h30: phí làm ngoài giờ: x2 giá thường

3.1.1.4. Đo Dimension lô hàng (phải khớp)

3.1.1.5. Cân lô hàng (phải khớp)

3.1.1.6. Lấy dấu an ninh rồi chuyển hàng vào kho

3.1.2. Lấy hàng nhập

3.1.2.1. Nhận bộ hồ sơ nhập bao gồm tờ khai hải quan đã thông quan

3.1.2.2. Lấy Authorization Letter (giấy ủy quyền) của forwarder chỉ định

3.1.2.3. Làm thủ tục với hải quan để nhận hàng ở kho

3.2. Chị Hoa

3.2.1. Mở tờ khai hải quan trên phần mềm, phân vào các luồng xanh, vàng, đỏ

3.2.1.1. Luồng xanh: miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra hàng hóa

3.2.1.2. Luồng vàng: kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra hàng hóa

3.2.1.3. Luồng đỏ: kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm hóa

4. Warehouse

4.1. Chị Duyên

4.1.1. Quản lý hàng vào ra kho KD, tách lô cho các nhà máy.