KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH by Mind Map: KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH

1. CÁC BƯỚC THUYẾT TRÌNH

1.1. CHUẨN BỊ

1.1.1. CHIA NHÓM

1.1.2. PHÂN CÔNG

1.1.3. THUYẾT TRÌNH THỬ

1.1.4. DỰ TRÙ TÌNH HUỐNG

1.2. THUYẾT TRÌNH

1.2.1. MỞ ĐẦU - LỜI CHÀO, GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN

1.2.2. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SẼ THUYẾT TRÌNH

1.2.3. TRÌNH BÀY CÓ CHỌN LỌC

1.3. KẾT THÚC

1.3.1. CHÀO, CẢM ƠN

1.3.2. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI THUYẾT TRÌNH

2.1. NỘI DUNG

2.2. HÌNH THỨC

2.3. TÔN TRỌNG

2.4. TRÁCH NHIỆM

2.5. THỜI GIAN

3. CÁCH THUYẾT TRÌNH THU HÚT

3.1. CÁCH MỞ ĐẦU HẤP DẪN

3.2. DẪN DẮT HÀI HƯỚC, NGÔN NGỮ CƠ THỂ

3.3. KẾT THÚC ẤN TƯỢNG

3.4. TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI NGHE

3.5. PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG NGHE

4. CÔNG CỤ THỰC HIỆN

4.1. PPT

4.2. PREZI

4.3. MINDMAP

4.4. POSTER

4.5. CLIP

4.6. BẢNG

5. CÁCH THIẾT KẾ SLIDE ẤN TƯỢNG

5.1. FONT

5.2. SIZE

5.3. HÌNH ẢNH

5.4. MÀU SẮC

5.5. BIỂU ĐỒ

6. LỢI ÍCH VIỆC THUYẾT TRÌNH

6.1. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

6.1.1. TRÌNH BÀY

6.1.2. LẮNG NGHE

6.1.3. GHI CHÚ

6.1.4. ĐÁNH GIÁ

6.1.5. PHẢN BIỆN

6.1.6. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

6.1.7. HỢP TÁC

6.2. TỰ TIN

6.3. CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP