องค์ประกอบของระบบเครือข่าย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของระบบเครือข่าย by Mind Map: องค์ประกอบของระบบเครือข่าย

1. การใช้ฮาร์ดแวร์ร่วมกัน

1.1. จะช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ในเรื่องฮาร์ดแวร์ลงไป เนื่องจากจะสามารถนำฮาร์ดแวร์บางประเภทมาใช้งานร่วมกันได้

1.2. -Share disk space

1.2.1. การใช้งานร่วมกันของเนื้อหาของที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

1.3. - Share Printers

1.3.1. เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้งานเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดใด เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องสามารถใช้งานเครื่องปริ้นเตอร์ตัวเดียวกันได้โดยการ Share Printers

1.4. - Share Communication Devices

1.4.1. เป็นอุปกรณ์สื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกัน

1.4.1.1. เช่น โมเด็มซึ่งใช้ในการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน โดยอาศัยสายโทรศัพท์

2. ประเภทของคอมพิวเตอร์

2.1. ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย(Server Computer)

2.2. ใช้เป็นเครื่องลูกข่าย (Client)

3. ประเภทของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบเครือข่าย

3.1. การใช้ Software ร่วมกัน

3.1.1. ที่ใช้บนระบบเครือข่าย แบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็น Packages และ Data เมื่อใช้ระบบเครือข่ายสามารถนำซอฟต์แวร์ทั้งสองชนิดมาใช้งานร่วมกันได้

3.1.2. - Share Software Packages

3.1.2.1. ลดปัญหาของการทำผิดกฎหมายทางด้านลิขสิทธิ์ได้

3.1.2.1.1. ลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์บนระบบเครือข่าย

3.1.3. - Share Data

3.1.3.1. ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในที่เดียวกัน คือ ฮาร์ดดิกส์ของ File Server ผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถเรียกใช้ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ทันที

3.2. การเชื่อมต่อระบบอื่น

3.2.1. เมื่อต้องการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมกับระบบอื่น เช่น Mainframe หรือ Mini Computer จะต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อพิเศษ เพื่อให้ เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถ ทำงานร่วมกับระบบอื่นได้ จะเรียกขบวนการนี้ว่า Terminal Emulation

3.2.2. ถ้ามีระบบเครือข่ายอยู่แล้ว สามารถที่จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับระบบอื่นเพียง 1 ชุด มาใช้งาน หลังจากนั้น Workstation เครื่องอื่นที่ไม่มีอุปกรณ์ต่อเชื่อมนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ด้วย เสมือนมีอุปกรณ์เชื่อมต่อติดตั้งเครื่องของตนเอง เรียกว่าเกตเวย์ Gateway

3.3. การใช้ระบบมัลติยูสเซอร์ ( Multi – Users)

3.3.1. E-mail (electronic mail)

3.3.1.1. ผู้ใช้แต่ละคนสามารถส่งและรับข้อมูลหรือข่าวสารกันและกันได้โดยผ่านทาง workstation ของตนเอง

3.3.1.1.1. workstation email

3.3.1.2. รวบรวมปฏิทินรายวันของผู้ใช้แต่ละคนมารวมกันเป็นตารางทั้งระบบทำให้ผู้จัดการระบบสามารถทราบนัดหมายต่างๆของแต่ละคนได้

3.3.2. Schedule หรือ Grop Calendar

3.3.3. Database หรือฐานข้อมูล

3.3.3.1. สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกันได้พร้อมพร้อมกัน

3.3.3.2. มี file server เฉพาะสำหรับงานฐานข้อมูลเรียกว่า Database server ซึ่งเป็น server ชนิดพิเศษที่มีความเร็วสูงในการเรียกใช้และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล

4. ประกอบด้วย

4.1. คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่อง

4.2. เน็ตเวิร์กการ์ด หรือ NIC

4.3. สื่อกลางและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล

4.4. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

4.5. โปรโตคอล