KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2016 - 2017 lớp : Mầm 1 GV: Hoàng Thị Phương Hoa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2016 - 2017 lớp : Mầm 1 GV: Hoàng Thị Phương Hoa by Mind Map: KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2016 - 2017 lớp : Mầm 1 GV: Hoàng Thị Phương Hoa

1. KẾ HOẠCH CSGD THÁNG

1.1. KẾ HOẠCH THÁNG 9/ 2016

1.1.1. TRƯỜNG MẦM NON

1.1.1.1. KẾ HOẠCH TUẦN

1.1.1.2. MỤC TIÊU

1.1.1.3. MỞ CHỦ ĐỀ

1.1.1.4. MẠNG CHỦ ĐỀ

1.1.1.5. HĐNT-HĐVC

1.1.1.6. GIÁO ÁN

1.1.1.6.1. TRÒ CHUYỆN VỀ TRƯỜNG MN

1.1.1.6.2. 1 VÀ NHIỀU

1.1.1.6.3. CHÁU ĐI MẪU GIÁO

1.1.1.6.4. THỎ NGOAN

1.1.1.6.5. ĐI TRONG ĐƯỜNG HẸP

1.1.1.7. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.1.2. LỚP HỌC CỦA BÉ

1.1.2.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.1.2.2. MẠNG CHỦ ĐỀ

1.1.2.3. MỞ CHỦ ĐỀ

1.1.2.4. HĐNT

1.1.2.5. HĐC

1.1.2.6. KẾ HOẠCH TUẦN

1.1.2.7. GIÁO ÁN

1.1.2.7.1. BÉ ĐỌCTEN 1 SỐ BIỂU BẢNG TRONG LỚP

1.1.2.7.2. RÈN KỸ NĂNG VO, XOẮN , XOÁY

1.1.2.7.3. MÌNH CÙNG VUI HÁT

1.1.2.7.4. ĐI ZICH ZAC

1.1.2.7.5. TO - NHỎ

1.1.2.8. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.1.3. VUI HỘI TRĂNG RẰM

1.1.3.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.1.3.2. MẠNG CHỦ ĐỀ

1.1.3.3. MỞ CHỦ ĐỀ

1.1.3.4. HĐNT

1.1.3.5. HĐC

1.1.3.6. KẾ HOẠCH TUẦN

1.1.3.7. GIÁO ÁN

1.1.3.8. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.1.4. BÉ NGOAN ĐẾN LỚP

1.1.4.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.1.4.2. MẠNG CHỦ ĐỀ

1.1.4.3. MỞ CHỦ ĐỀ

1.1.4.4. HĐNT

1.1.4.5. HĐC

1.1.4.6. KẾ HOẠCH TUẦN

1.1.4.7. GIÁO ÁN

1.1.4.8. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.2. KẾ HOẠCH THÁNG 10/2016

1.2.1. CƠ THỂ BÉ

1.2.1.1. Mục tiêu chủ đề

1.2.1.2. Mạng chủ đề

1.2.1.3. Mở chủ đề

1.2.1.4. Kế hoạch tuần

1.2.1.5. giáo án

1.2.1.5.1. Bò thấp chui qua cổng

1.2.1.5.2. Cơ thể của bé

1.2.1.5.3. Mỗi người một việc

1.2.1.5.4. Nhận biết đồ dúng có đôi

1.2.1.5.5. Tay thơm tay ngoan

1.2.1.6. HĐC

1.2.1.7. HĐNT

1.2.1.8. đóng chủ đề.

1.2.2. CHỨC NĂNG CƠ THỂ

1.2.2.1. Mục tiêu chủ đề

1.2.2.2. Mạng chủ đề

1.2.2.3. Mở chủ đề

1.2.2.4. Kế hoạch tuần

1.2.2.5. giáo án

1.2.2.5.1. Những nơi nguy hiểm

1.2.2.5.2. Đôi dép

1.2.2.5.3. Thỏ con không vâng lời

1.2.2.5.4. xếp tương ưng

1.2.2.5.5. bò thấp chui qua cổng

1.2.2.6. HĐC

1.2.2.7. HĐNT

1.2.2.8. đóng chủ đề.

1.2.3. AN TOÀN CHO BÉ

1.2.3.1. Mục tiêu chủ đề

1.2.3.2. Mạng chủ đề

1.2.3.3. Mở chủ đề

1.2.3.4. Kế hoạch tuần

1.2.3.5. giáo án

1.2.3.5.1. Điều bé nên biết

1.2.3.5.2. Vì sao con mèo rửa mặt

1.2.3.5.3. Kỹ năng thay quần áo

1.2.3.5.4. Lợn con sạch sẽ

1.2.3.5.5. Bò theo hướng thẳng

1.2.3.6. HĐC

1.2.3.7. HĐNT

1.2.3.8. đóng chủ đề.

1.2.4. TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH

1.2.4.1. Mục tiêu chủ đề

1.2.4.2. Mạng chủ đề

1.2.4.3. Mở chủ đề

1.2.4.4. Kế hoạch tuần

1.2.4.5. giáo án

1.2.4.5.1. Bò nhanh về phía trước

1.2.4.5.2. Cùng đi siêu thị

1.2.4.5.3. Trổ tài làm tranh

1.2.4.5.4. Cậu bé mũi dài

1.2.4.5.5. Nào at cùng hát

1.2.4.6. HĐC

1.2.4.7. HĐNT

1.2.4.8. đóng chủ đề.

1.3. KẾ HOẠCH THÁNG 11/ 2016

1.3.1. GIA ĐÌNH CỦA BÉ

1.3.1.1. Mở chủ đề

1.3.1.2. Mục tiêu

1.3.1.3. Kế hoạch tuần

1.3.1.4. Kế hoạch vui chơi trong lớp

1.3.1.5. Kế hoạch vui chơi ngoài trời

1.3.1.6. Giáo án

1.3.1.6.1. Nhảy xa 20cm

1.3.1.6.2. Gia đình của bé

1.3.1.6.3. Truyện Nhổ củ cải

1.3.1.6.4. Vẽ, tô màu ngôi nhà

1.3.1.6.5. Nhận biết 2 đối tượng

1.3.1.7. Kết thúc chủ đề

1.3.2. NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

1.3.2.1. Mở chủ đề

1.3.2.2. Kết thúc chủ đề

1.3.2.3. Kế hoạch tuần

1.3.2.4. Kế hoạch VC trong lớp

1.3.2.5. Kế hoạch vui chơi ngoài trời

1.3.2.6. Giáo án

1.3.2.6.1. Bé dán tranh gia đình

1.3.2.6.2. Làm thế nào để cho răng sạch

1.3.2.6.3. Cả nhà thương nhau

1.3.2.6.4. Nhà cao - thấp

1.3.2.6.5. Ném bóng về phía trước

1.3.2.7. Mục tiêu

1.3.2.8. Kết thúc chủ đề

1.3.3. BÉ MỪNG NGÀY LỄ THẦY CÔ

1.3.3.1. Kết thúc chủ đề

1.3.3.2. Mục tiêu

1.3.3.3. Kế hoạch tuần

1.3.3.4. Kế hoạch vui chơi trong lớp

1.3.3.5. Kế hoạch vui chơi ngoài trời

1.3.3.6. Mở chủ đề

1.3.3.7. Giáo án

1.3.3.7.1. Cô và mẹ

1.3.3.7.2. Cùng nhau thi tài

1.3.3.7.3. Bé làm thiệp tặng cô

1.3.3.7.4. Truyện Món quà tặng cô

1.3.3.7.5. Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

1.3.4. NHU CẦU ĂN UỐNG

1.3.4.1. kết thúc chủ đề

1.3.4.2. Mục tiêu

1.3.4.3. Kế hoạch tuần

1.3.4.4. Kế hoạch VC trong lớp

1.3.4.5. Kế hoạch VC ngoài trời

1.3.4.6. Mở chủ đề

1.3.4.7. giáo án

1.3.4.7.1. Đây là đồ dùng gí?

1.3.4.7.2. Tô màu cái chén

1.3.4.7.3. Cùng nhau đập bóng

1.3.4.7.4. Vật to - nhỏ

1.3.4.7.5. Càng lớn càng ngoan

1.3.5. CÁC NHÓM THỰC PHẨM

1.3.5.1. kết thúc chủ đề

1.3.5.2. Mục tiêu

1.3.5.3. Kế hoạch tuần

1.3.5.4. Kế hoạch VC trong lớp

1.3.5.5. Kế hoạch VC ngoài trời

1.3.5.6. Mở chủ đề

1.3.5.7. giáo án

1.3.5.7.1. Các nhóm thực phẩm

1.3.5.7.2. Cô bé quàng khăn đỏ

1.3.5.7.3. Vẽ mưa rơi

1.3.5.7.4. Đội kèn tí hon

1.3.5.7.5. Phân biệt trước, sau, phải , trái

1.4. KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2016

1.4.1. NÖÔÙC XUNG QUANH BEÙ

1.4.1.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.4.1.2. Maïng chuû ñeà

1.4.1.3. HĐC

1.4.1.4. HĐNT

1.4.1.5. MỞ CHỦ ĐỀ

1.4.1.6. KẾ HOẠCH TUẦN

1.4.1.7. GIÁO ÁN

1.4.1.7.1. BÉ BIẾT GÌ VỀ NƯỚC

1.4.1.7.2. GIOÏT NÖÔÙC TÍ XÍU

1.4.1.7.3. CHO TOÂI ÑI LAØM MÖA VÔÙI

1.4.1.7.4. BAÄT OÂ-NEM XA MOÄT TAY

1.4.1.7.5. BEÙ VEÕ MÖA

1.4.1.8. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.4.2. CHÚ BỘ ĐỘI

1.4.2.1. Mở chủ đề

1.4.2.2. Kết thúc chủ đề

1.4.2.3. Kế hoạch tuần

1.4.2.4. Kế hoạch VC trong lớp

1.4.2.5. Kế hoạch vui chơi ngoài trời

1.4.2.6. Giáo án

1.4.2.6.1. BÉ BIẾT GÌ VỀ CHÚ BỘ ĐỘI

1.4.2.6.2. vẽ quà tặng chú bộ đội

1.4.2.6.3. Nhận biết số lượng trong phạm vi 4

1.4.2.6.4. Bật liên tục vào vòng

1.4.2.6.5. Làm chú bộ đội

1.4.2.7. Mục tiêu

1.4.2.8. Kết thúc chủ đề

1.4.3. BÉ VUI ĐÓN GIÁNG SINH

1.4.3.1. Mở chủ đề

1.4.3.2. Kết thúc chủ đề

1.4.3.3. Kế hoạch tuần

1.4.3.4. Kế hoạch VC trong lớp

1.4.3.5. Kế hoạch vui chơi ngoài trời

1.4.3.6. Mục tiêu

1.4.3.7. Kết thúc chủ đề

1.4.3.8. GIÁO ÁN

1.4.3.8.1. BÉ BIẾT GÌ VỀ NOEL

1.4.3.8.2. QUÀ TẶNG ĐÊM NOEL

1.4.3.8.3. VUI ĐÊM NOEL

1.4.3.8.4. nhận biết to- nhỏ

1.4.3.8.5. Chuyện: Cô bé bán diêm

1.4.4. ÑIEÀU KYØ DIEÄU CUÛA NÖÔÙC

1.4.4.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.4.4.2. MAÏNG CHUÛ ÑEÀ

1.4.4.3. MỞ CHỦ ĐỀ

1.4.4.4. HĐCHƠI

1.4.4.5. HĐNT

1.4.4.6. KẾ HOẠCH TUẦN

1.4.4.7. GIAÙO AÙN

1.4.4.7.1. NƯỚC BIEÅN MAËN

1.4.4.7.2. NÉM TRÚNG ĐÍCH

1.4.4.7.3. CUOÄC PHIEÂU LÖU CUÛA NHÖÕNG GIOÏT NÖÔÙC

1.4.4.7.4. ÑONG NÖÔÙC

1.4.4.7.5. DAÏY KYÕ NAÊNG MÔÛ CHAI NÖÔÙC Ù

1.4.4.8. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.5. KẾ HOẠCH THÁNG 1/ 2017

1.5.1. CÙNG NHAU KHOE SẮC

1.5.1.1. Mục tiêu chủ đề

1.5.1.2. Mạng chủ đề

1.5.1.3. Mở chủ đề

1.5.1.4. Kế hoạch tuần

1.5.1.5. HĐC

1.5.1.6. HĐNT

1.5.1.7. đóng chủ đề.

1.5.1.8. Giáo án

1.5.1.8.1. THIỆP HOA

1.5.1.8.2. MỘT SỐ LOÀI HOA

1.5.1.8.3. VƯỜN HOA CỦA BÉ

1.5.1.8.4. HOA CÚC TRẮNG

1.5.1.8.5. CÙNG GIÚP BẠN NHÉ

1.5.2. CÂY XANH TRONG VƯỜN

1.5.2.1. Mục tiêu chủ đề

1.5.2.2. Mạng chủ đề

1.5.2.3. Mở chủ đề

1.5.2.4. Kế hoạch tuần

1.5.2.5. HĐC

1.5.2.6. HĐNT

1.5.2.7. đóng chủ đề.

1.5.2.8. giáo án

1.5.2.8.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY

1.5.2.8.2. Me YÊU CÂY XANH

1.5.2.8.3. BÉ VẼ CÂY XANH

1.5.2.8.4. CÂY NÀO CAO CÂY NÀO THẤP

1.5.2.8.5. bật liên tục vào vòng

1.5.3. Bé vui đón tết

1.5.3.1. Mục tiêu chủ đề

1.5.3.2. Mạng chủ đề

1.5.3.3. Mở chủ đề

1.5.3.4. Kế hoạch tuần

1.5.3.5. HĐC

1.5.3.6. HĐNT

1.5.3.7. đóng chủ đề.

1.5.3.8. GIÁO ÁN

1.5.3.8.1. NHỮNG TẤM THIỆP XINH

1.5.3.8.2. MÙA XUÂN

1.5.3.8.3. BÉ ĐẾM CÁC HÌNH

1.5.3.8.4. BÉ BIẾT GÌ VỀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

1.5.3.8.5. Qua cầu xem hội hoa xuân

1.6. KẾ HOẠCH THÁNG 2/ 2017

1.6.1. BÉ THÍCH RAU CỦ GÌ?

1.6.1.1. Mục tiêu chủ đề

1.6.1.2. Mở chủ đề

1.6.1.3. Kế hoạch tuần

1.6.1.4. HĐC

1.6.1.5. HĐNT

1.6.1.6. đóng chủ đề.

1.6.1.7. GIÁO ÁN

1.6.1.7.1. Tìm hiểu về rau bắp cải

1.6.1.7.2. Tô màu bắp cải

1.6.1.7.3. Đếm đến 4

1.6.1.7.4. Chơi với vòng

1.6.1.7.5. Lý cây bông

1.6.2. BÉ THÍCH RAU CỦ GÌ?

1.6.2.1. Mục tiêu chủ đề

1.6.2.2. Mở chủ đề

1.6.2.3. Kế hoạch tuần

1.6.2.4. HĐC

1.6.2.5. HĐNT

1.6.2.6. đóng chủ đề.

1.6.2.7. GIÁO ÁN

1.6.2.7.1. OÂN SOÁ LÖÔÏNG 4

1.6.2.7.2. BEÙ NAËN CUÛ GÌ?

1.6.2.7.3. NHOÅ CUÛ CAÛI

1.6.2.7.4. PHAÂN NHOÙM RAU CUÛ

1.6.2.7.5. THU HOAÏCH VUÏ MUØA

1.6.3. BÉ THÍCH QUẢ GÌ ?

1.6.3.1. Mục tiêu chủ đề

1.6.3.2. Mở chủ đề

1.6.3.3. Kế hoạch tuần

1.6.3.4. HĐC

1.6.3.5. HĐNT

1.6.3.6. đóng chủ đề.

1.6.3.7. GIÁO ÁN

1.6.3.7.1. TRUYEÄN CAÂY TAÙO

1.6.3.7.2. VÖÔØN CAÂY NHAØBEÙ

1.6.3.7.3. CHUYEÀN QUAÛ SANG HAI BEÂN

1.6.3.7.4. QUẢ QUÝT

1.6.3.7.5. BEÙ NAËN QUAÛ TROØN

1.7. KẾ HOẠCH THÁNG 3 / 2017

1.7.1. NGÀY HỘI 8 / 3

1.7.1.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.7.1.2. HĐNT - HĐC

1.7.1.3. MỞ CHỦ ĐỀ

1.7.1.4. KẾ HOẠCH TUẦN

1.7.1.5. GIÁO ÁN

1.7.1.5.1. QUAØ MOÀNG 8/3

1.7.1.5.2. NGAØY HOÄI 8/3

1.7.1.5.3. LAØM THIEÄP TAËNG COÂ

1.7.1.5.4. BEÙ NEÙM TRUÙNG ÑÍCH

1.7.1.5.5. QUAØ BEÙ TAËNG MEÏ

1.7.1.6. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.7.2. BÉ VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

1.7.2.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỂ

1.7.2.2. MAÏNG CHUÛ ÑEÀ

1.7.2.3. MÔÛ CHUÛ ÑEÀ

1.7.2.4. KEÁ HOAÏCH TUAÀN

1.7.2.5. GIAÙO AÙN

1.7.2.5.1. BEÙ VEÕ XE OÂTOÂ

1.7.2.5.2. EM KHOÂNG SÔÏ HAÕI KHI ÑI CHÖÕA RAÊNG

1.7.2.5.3. BEÙ QUA NGAÕ TÖ

1.7.2.5.4. BAÙNH XE BEÙ LAÊN

1.7.2.5.5. CHÒ EM NHAØ THOÛ

1.7.2.6. ÑOÙNG CHUÛ ÑEÀ

1.7.3. GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG VÀ THỦY

1.7.3.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.7.3.2. MAÏNG CHUÛ ÑEÀ

1.7.3.3. MÔÛ CHUÛ ÑEÀ

1.7.3.4. KEÁ HOAÏCH TUAÀN

1.7.3.5. GIAÙO AÙN

1.7.3.5.1. BEÙ BIEÁT GÌ VEÀ MAÙY BAY

1.7.3.5.2. NHOÙM NAØO NHIEÀU NHAÁT

1.7.3.5.3. AI BAY NHANH NHAÁT

1.7.3.5.4. EM ÑI CHÔI THUYEÀN

1.7.3.5.5. CHIEÁC TAØU CUÛA BEÙ

1.7.3.6. ÑOÙNG CHUÛ ÑEÀ

1.7.4. BÉ VÀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

1.7.4.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.7.4.2. MAÏNG CHUÛ ÑEÀ

1.7.4.3. MÔÛ CHUÛ ÑEÀ

1.7.4.4. KEÁ HOAÏCH TUAÀN

1.7.4.5. GIAÙO AÙN

1.7.4.5.1. BEÙ GHEÙP TAØU HOÛA

1.7.4.5.2. BEÙ DAÙN TAØU HOÛA

1.7.4.5.3. BEÙ ÑI ÑÖÔØNG NAØO

1.7.4.5.4. ÑOAØN TAØU NHOÛ XÍU

1.7.4.5.5. BEÙ THÍCH XE GÌ?

1.7.4.6. ÑOÙNG CHUÛ ÑEÀ

1.7.5. MAËT TRÔØI - MAËT TRAÊNG - VÌ SAO

1.7.5.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.7.5.2. MAÏNG CHUÛ ÑEÀ

1.7.5.3. MỞ CHỦ ĐỀ

1.7.5.4. KẾ HOẠCH TUẦN

1.7.5.5. GIÁO ÁN

1.7.5.5.1. NHÖÕNG TIA NAÉNG BUOÅI SAÙNG

1.7.5.5.2. CHAÙU VEÕ OÂNG MAËT TRÔØI

1.7.5.5.3. VEÕ OÂNG MAËT TRÔØI

1.7.5.5.4. ÑI TÌM COÂ TRAÊNG

1.7.5.5.5. BÖÙC MAØN BÍ MAÄT

1.7.5.6. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.8. KẾ HOẠCH THÁNG 4 / 2017

1.8.1. Tuần 1

1.8.1.1. NÖÔÙC XUNG QUANH BEÙ

1.8.1.1.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.8.1.1.2. HĐNT- HĐC

1.8.1.1.3. MỞ CHỦ ĐỀ

1.8.1.1.4. KẾ HOẠCH TUẦN

1.8.1.1.5. GIÁO ÁN

1.8.1.1.6. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.8.2. Tuần 2

1.8.2.1. ÑIEÀU KYØ DIEÄU CUÛA NÖÔÙC

1.8.2.1.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.8.2.1.2. HĐC- HĐNT À

1.8.2.1.3. MỞ CHỦ ĐỀ

1.8.2.1.4. KẾ HOẠCH TUẦN

1.8.2.1.5. GIAÙO AÙN

1.8.2.1.6. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.8.3. Tuần 3

1.8.3.1. MÂY VÀ GIÓ

1.8.3.1.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.8.3.1.2. HĐC- HĐNT

1.8.3.1.3. MỞ CHỦ ĐỀ

1.8.3.1.4. KẾ HOẠCH TUẦN

1.8.3.1.5. GIÁO ÁN

1.8.3.1.6. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.8.4. tuần 4

1.8.4.1. MAËT TRÔØI - MAËT TRAÊNG - VÌ SAO

1.8.4.1.1. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1.8.4.1.2. MAÏNG CHUÛ ÑEÀ

1.8.4.1.3. MỞ CHỦ ĐỀ

1.8.4.1.4. KẾ HOẠCH TUẦN

1.8.4.1.5. GIÁO ÁN

1.8.4.1.6. ĐÓNG CHỦ ĐỀ

1.9. KẾ HOẠCH THÁNG 5 / 2017

1.9.1. TUẦN 1

1.9.2. TUẦN 2

1.9.3. TUẦN 3

2. ĐÁNH GIÁ CUỐI THÁNG

2.1. THÁNG 9

2.2. THÁNG 10

2.3. THÁNG 11

2.4. THÁNG 12

2.5. THÁNG 1

2.6. THÁNG 2

2.7. THÁNG 3

2.8. THÁNG 4

2.9. THÁNG 5

3. NHẬN XÉT CỦA P.HTCM

4. KẾ HOẠCH VUI CHƠI

4.1. KẾ HOẠCH NĂM

4.1.1. VUI CHƠI TRONG LỚP

4.1.1.1. TRÒ CHƠI XÂY DỰNG

4.1.1.2. TRÒ CHƠI GIẢ BỘ

4.1.1.3. TRÒ CHƠI CÓ LUẬT

4.1.2. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

4.2. KẾ HOẠCH THÁNG

4.2.1. THÁNG 9

4.2.1.1. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

4.2.1.2. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

4.2.2. THÁNG 10

4.2.2.1. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

4.2.2.2. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

4.2.3. THÁNG 11

4.2.3.1. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

4.2.3.2. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

4.2.4. THÁNG 12

4.2.4.1. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

4.2.4.2. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

4.2.5. THÁNG 1

4.2.5.1. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

4.2.5.2. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

4.2.6. THÁNG 2

4.2.6.1. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

4.2.6.2. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

4.2.7. THÁNG 3

4.2.7.1. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

4.2.7.2. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

4.2.8. THÁNG 4

4.2.8.1. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

4.2.8.2. HOẠT ĐỘNG CHƠI

4.2.9. THÁNG 5

4.2.9.1. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

4.2.9.2. HOẠT ĐỘNG CHƠI

5. KẾ HOẠCH THÁNG

5.1. KẾ HOẠCH THÁNG 8-9

5.2. KẾ HOẠCH THÁNG 10

5.3. KẾ HOẠCH THÁNG 11

5.4. KẾ HOẠCH THÁNG 12

5.5. KẾ HOẠCH THÁNG 1, 2

5.6. KẾ HOẠCH THÁNG 3

5.7. KẾ HOẠCH THÁNG 4

5.8. KẾ HOẠCH THÁNG 5

6. CHỦ ĐỀ

6.1. CHỦ ĐỀ DỰ KIẾN

6.2. CHỦ ĐỀ SỰ KIỆN

7. KẾ HOẠCH GD

7.1. NĂM

7.1.1. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

7.1.1.1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

7.1.1.1.1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1.2. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

7.1.2.1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

7.1.2.1.1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

7.1.3. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

7.1.3.1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

7.1.3.1.1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

7.1.4. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

7.1.4.1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

7.1.4.1.1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

7.1.5. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

7.1.5.1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

7.1.5.1.1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

7.2. THÁNG

7.2.1. THÁNG 9

7.2.2. THÁNG 10

7.2.3. THANG11

7.2.4. THÁNG 12

7.2.5. THÁNG 1

7.2.6. THÁNG 2

7.2.7. THÁNG 3

7.2.8. THÁNG 4

7.2.9. THÁNG 5

8. CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG

8.1. THÁNG 9 + 10

8.2. THÁNG 11+12

8.3. THÁNG 1+2+3