Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Identiteetti by Mind Map: Identiteetti

1. online / internet

2. temperamenttipiirteet

3. harrastukset

3.1. fyysiset

3.1.1. liikunta

3.1.2. yksilöurheilu

3.1.3. joukkueurheilu

3.2. henkiset

3.2.1. opiskelu

3.2.2. lukeminen

3.3. taito

3.3.1. matkailu

3.3.2. käsityöt

3.4. luonto

3.4.1. marjastus/sienestys

3.4.2. metsästys

3.4.3. vaeltaminen

3.4.4. vesillä liikkuminen

3.4.5. puutarha

3.5. taide

3.5.1. musiikki

3.5.2. kuvataide

3.5.2.1. piirtäminen

3.5.2.2. maalaaminen

3.5.2.3. kuvanveisto

3.5.3. ilmaisu

3.5.3.1. näytteleminen

3.5.3.2. video/elokuva

3.5.4. lausunta

3.6. tekniikka

3.7. keräily

4. Syntyperä

4.1. geenit

4.1.1. perinnölliset taipumukset

4.1.2. perinnölliset sairaudet

4.2. äidinkieli

4.2.1. murre

4.2.2. slangi

4.2.3. kaksikielisyys

4.3. ruumiinvammat

4.4. kasvuympäristö

4.5. kansallisuus

4.6. sukupolvi

4.7. kulttuuripiiri

4.8. etninen ryhmä

5. Fyysinen olemus

5.1. sukupuoli

5.2. ulkonäkö

5.3. ikä

5.4. ruumiinrakenne

5.5. pituus

5.6. paino

5.7. ihonväri

5.8. silmienväri

5.9. hiukset

5.10. vuorokausirytmi

5.11. ruumiilliset sairaudet

6. Persoona

6.1. temperamentti

6.2. seksuaalisuus

6.3. minäkäsitys

6.3.1. minäkuvat

6.4. itsetunto

6.5. kiintymyssuhteen tyyli

6.6. älykkyys

6.7. luonteenvahvuudet

6.8. maailmankuva

6.8.1. maailmankatsomus

6.8.1.1. ideologia

6.8.1.2. elämänkatsomus

6.8.2. arvomaailma

6.8.2.1. individualistinen / yksilökeskeinen

6.8.2.2. yhteisöllinen

6.8.2.3. perusarvot

6.8.2.4. välinearvot

7. Sosiaaliset suhteet

7.1. nimi

7.1.1. etunimi

7.1.2. lempinimi

7.1.3. online-profiilinimi

7.1.4. sukunimi

7.2. perhe

7.2.1. lapsuuden perhe

7.2.2. oma perhe

7.3. sukulaiset

7.4. parisuhteet

7.5. ystävät

7.6. kaveripiirit

7.6.1. harrastukset

7.6.2. opiskelu

7.6.3. työelämä

8. Oma toiminta

8.1. verkostot

8.2. koulutus

8.3. ammatit

8.4. varallisuus

8.5. koti / kodit

8.6. asuinseudut

8.7. pukeutuminen

8.8. meikkaaminen

8.9. kehon muokkaus