KLM - Almen dannelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KLM - Almen dannelse by Mind Map: KLM - Almen dannelse

1. Introduktion

1.1. Hvad er KLM?

1.1.1. Videns- og færdighedsmål s.80f

1.1.2. Skolens formålsparagraf

1.1.3. Deltagelsespligtige elementer

1.2. Arbejdsformer

1.2.1. Diskussioner og refleksioner

1.2.2. Studiegrupper

1.2.3. Værktøjer

1.2.3.1. Samskrivning

1.2.3.2. Flipgrid

1.2.3.3. Fronter

1.2.3.4. Blogs

1.2.3.4.1. Skabelon

1.2.3.5. Twitter: #klmvord

1.2.3.6. Facebook

1.2.4. Synkrone seancer

1.2.4.1. Hangout

1.2.4.2. Twitter

1.2.4.3. Facebook

1.3. Indhold i temaer

1.4. En typisk uge

1.4.1. Læreroplæg

1.4.1.1. Padlet? -Twitter? - Facebook?

1.4.2. Læringsressourcer

1.4.3. Opgave

1.4.3.1. Forventningsafstemning (omfang, ansvar, osv)

1.4.4. Diskussion og refleksion

1.4.4.1. Chats: FB, Twitter, Hang-out

1.4.5. Blogindlæg

1.4.6. Feedback

1.4.6.1. Kommentarer til blogindlæg

1.4.6.2. Lærerfeedback

1.4.6.2.1. På opgave

1.4.6.2.2. Generel

2. Dannelse

2.1. 1. Formålsparagraffer

2.2. 2. Historisk (von Humbolt), Kant og Klafki

2.3. 3. Biesta og nyere dannelsestænkning

3. Det moderne som forståelseshorisont

3.1. Det moderne

3.1.1. Oplysning

3.1.2. Jordskælvet i Lisabon

3.2. Netværkssamfund

3.2.1. Det senmoderne

3.2.2. Konkurrencestat

3.2.3. Globalisering

4. Menneskerettigheder

4.1. Konventioner og historie

4.2. Anerkendelse og Honneth

5. In- og eksklusion i et magtperspektiv

5.1. Definitioner og teori

5.2. Læreren og dilemmaer

6. Etik, værdier og skolesyn

6.1. Teorier om etik

6.2. Professionsetik

7. Medborgerskab

7.1. Hanne Arendt

7.2. Digitalt medborgerskab

7.2.1. Mossberger

7.2.2. Repetition

8. Eksamensforberedelse og repetition

9. Feltarbejde