6A4 Nguyễn Tất Thành

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
6A4 Nguyễn Tất Thành by Mind Map: 6A4 Nguyễn Tất Thành

1. Tham gia hỗ trợ các hoạt động văn hóa - xã hội nhà trường tổ chức cho các con

2. Hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh

2.1. Tham gia hướng dẫn ở các Tổ năng khiếu trong lớp

3. Nội dung hoạt động

3.1. Các hoạt động thăm hỏi trong các dịp lễ Tết, ngày truyền thống ngành giáo dục

3.2. Cầu nối thông tin giữa phụ huynh học sinh - Cô Chủ nhiệm - Ban Giám hiệu

4. Các nội dung cần thực hiện trước mắt

4.1. Đóng quỹ

4.1.1. 1000k

4.2. Lập danh sách liên hệ của lớp và mailgroup

4.3. Thảo luận với lớp trước về tủ đựng đồ

4.4. Gối và Chăn đắp mùa đông cho các con phục vụ ngủ trưa tại trường

4.4.1. Gối 30 x 40 cm

4.4.2. Chăn kiểu Vietnam Airlines

4.5. Mua micro không dây cho lớp

4.6. Bầu Đại diện Ban PH

5. anh Thanh (bố Hiếu)

5.1. Các hoạt động liên quan đến cơ sở vật chất, kỹ thuật - Thể thao

6. Có gì chưa rõ hoặc cần biết thêm thông tin??

6.1. Hỏi trực tiếp các thành viên Ban PH

6.2. Không nên bàn tán hoặc hỏi trực tiếp nhà trường khi thông tin chưa rõ ràng

7. chị Mến (mẹ Minh Ngọc)

8. Thành lập

8.1. Thành phần

8.1.1. 5 người

8.1.1.1. Chị Cúc (mẹ Thắng)

8.1.1.1.1. Các hoạt động Y tế - Sức khỏe

8.1.1.2. Tuấn (bố Bảo Anh)

8.1.1.2.1. Các hoạt động liên quan đến Công nghệ thông tin

8.1.1.2.2. Điều phối chung

8.1.1.2.3. E-mail: [email protected]

8.1.1.2.4. mobile: 0988 288 506

8.1.1.3. chị Hà (mẹ Hà Phương)

9. Quỹ Phụ huynh

9.1. Mục đích

9.1.1. Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa của nhà trường và lớp

9.1.2. Hỗ trợ một phần chi phí vận hành, duy tu cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường

9.2. Các nội dung cần chi tiêu

9.2.1. Các hoạt động xã hội

9.2.1.1. Quà kỉ niệm các thầy cô trong các ngày Lễ Tết, ngày truyền thống của ngành giáo dục

9.2.1.2. Tham gia một phần hỗ trợ các hoạt động của nhà trường trong các dịp như 20/10; 20/11; 8/3; các ngày lễ hội; hoạt động sinh hoạt văn hóa - cộng đồng

9.2.2. Cơ sở vật chất/ Hoạt động học tập

9.2.2.1. Photo tài liệu, bài tập cho các con

9.2.2.2. Góp phần bổ sung các cơ sở vật chất, thiết bị còn thiếu của nhà trường

9.2.2.2.1. Các dụng cụ trực nhật (chổi, hót rác, giẻ lau bảng...)

9.2.2.2.2. Góp phần sửa chữa/ thay thế/ bảo dưỡng linh kiện các thiết bị đã lắp đặt trong phòng học

9.2.2.3. Phần thưởng cho các học sinh có thành tích tốt hàng tháng (2 học sinh/tháng)

9.3. Mức đóng góp tham khảo: 1000k/ học kỳ

9.4. Các hoạt động ngoại khoá khác: Thu và chi trên số người tham gia

10. Nguyên tắc trao đổi

10.1. Trao đổi thông qua mail group

10.2. Điện thoại

10.2.1. Thẳng thắn, trực tiếp

10.2.1.1. Quyết định theo số đông (quá bán)

10.3. Có sự tham khảo với các lớp khác trong khối

10.4. Thông qua cô chủ nhiệm rồi đến Ban Giám hiệu