1. maailmansodan syyt ja taustat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1. maailmansodan syyt ja taustat by Mind Map: 1. maailmansodan syyt ja taustat

1. ranskan ja iso-britannian sopimus 1904 (huoli saksan voimistumisesta)

2. imperialismi

2.1. eurooppalaisten valtioiden välillä jännitteitä siirtomaakllpailun takia

3. esim. saksalla pyrkimys päästä maailmanvallaksi johti siirtomaiden havitteluun (ne olivat taloudellisesti kannattavia ja osoituksia maan voimasta)

4. liittopolitiikka

4.1. iso-britannia, venäjä, ranska

4.1.1. ranska ja venäjä sitoutuivat auttamaan toisiaan v. 1894 (saksan uhka, venäjä vs. itävalta-unkari)

4.2. saksa, italia, itävalta-unkari

4.2.1. ranskan-preussin sodan jälkeen 1879 saksa ja itävalta-unkari sitoutuivat auttamaan toisiaan (sodan hävinneen ranskan uhka)

4.3. liitot johtivat toisiinsa -> maiden väliset jännitteet saivat maat varautumaan sotaan yhä voimakkaammin

4.4. yhteistyö sodan estämiseksi epäonnistui

5. italia mukaan 1882

6. varustautuminen

6.1. sotilaallinen varustelu lisääntyi mm. teknologian kehittyessä ja sodan uhan seurauksena

6.2. laivastokilpailu saksan kehittäessä laivastoaan

7. lyhyen sodan illuusio

7.1. sotaa pidettiin diplomatiaa parempana vaihtoehtona & sen kuviteltiin olevan lyhyt

8. taloudellinen kilpailu

9. nationalismi

9.1. maat halusivat oman maansa olevan se paras ja vahvin

9.1.1. johti maiden väliseen kilpailuun mm. taloudessa, asevarustelussa...

10. itävalta-unkarin kruununprinssin murha

10.1. itävalta-unkari esitti uhkavaatimukset serbialle -> serbia ei täyttänyt ehtoja

11. itävalta-unkari julisti sodan serbialle