การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. ทำงานเป็นกลุ่ม

1.2. ใช้ข้อมูลร่วมกัน

1.3. ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

1.4. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.4.1. โมเด็ม

1.4.2. การ์ดแลน

1.4.3. ฮับ/สวิตซ์

1.4.4. เราเตอร์

1.4.5. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

2. ชนิดเครือข่าย

2.1. เครือข่ายส่วนบุคคล

2.2. เครือข่ายเฉพาะที่

2.3. เครือข่ายนครหลวง

2.4. เครือข่ายบริเวณกว้าง

2.5. ชนิดเครือข่ายแบ่งตามลักษณะการบริการ

2.5.1. เครือข่ายระดับเดียวกัน

2.5.2. เครือข่ายแบบรับ+ให้บริการ

3. พัฒนาการของการติดต่อสื่อสาร

3.1. องค์ประกอบของการสื่อสาร

3.1.1. เข้าใจตรงกัน

3.1.2. สื่อกลาง

3.1.3. ผู้ส่ง

3.1.4. ผู้รับ

3.1.5. ข่าวสาร

3.2. การพัฒนา

3.2.1. ส่งผ่านควัน

3.2.2. นกพิราบ

3.2.3. ม้าเร็ว

3.2.4. สัญญาณธง

3.2.5. เทเรกราฟ

3.2.6. โทรศัพท์

3.2.7. วิทยุ

3.2.8. อีเมล

3.2.9. โซเชียล

4. ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. ตัวกลางแบบมีสาย

4.1.1. สายคู่บิดเกลียว

4.1.2. สารโคแอกซ์

4.1.3. สายไฟเบอร์ออปติก

4.2. ตัวกลางนำสัญญาณไร้สาย

4.2.1. คลื่นวิทยุ

4.2.2. คลื่นไมโครเวฟ

4.2.3. อินฟาเรต

5. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน

5.2. การแบ่งปันอุปกรณ์ในเครือข่าย

5.3. การใช้แหล่งข้อมูลและความรู้ร่วมกัน

5.4. การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน