Живота във водата

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Живота във водата by Mind Map: Живота във водата

1. Хранителна верига

1.1. Водорасло

1.1.1. Малки рибки

1.1.1.1. Поголеми риби

1.1.1.1.1. Акули

1.2. Планктон

2. Организми

2.1. Планктон

2.2. Микроорганизми

3. Бозайници

3.1. Делфин

3.2. Кит

3.3. Морж

3.4. Тюлен

4. Земноводни

4.1. Тритон

4.2. Костенурка

4.3. Жаба

5. Приспособления

5.1. Заден плавник

5.2. Перки

5.3. Люспи

5.4. Издолжено тяло