CIBERBULLYING : conèixer, actual, sensibilitzar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CIBERBULLYING : conèixer, actual, sensibilitzar by Mind Map: CIBERBULLYING : conèixer, actual, sensibilitzar

1. 1 Identificar i definir

1.1. Identificar el problema i reconèixer els signes i manifestacions

1.2. Definir i delimitar el fenòmen

2. 2 Món real, món virtual

2.1. Reflexionar sobre les diferències entre el món real i el món virtual

2.2. L'empatia al món virtual

3. 3 Contexte social i tecnològic

3.1. És fàcil evaluar la gravetat dels fets ?

3.2. La necessitat d'empatia i el seu desenvolupament als nens

3.3. Com es presenta el ciberbullying? Canals, suports i formes

4. 4 Papers, rols, interaccions

4.1. Components i motivacions de cada rol

4.2. El paper del testimoni. Les diferents possibilitats d'actuació al seu abast.

5. Mapa realitzat per Carmen Rodriguez - www.in-formation-numerique.net/cat/index.html

6. 5 Eines per a treballar amb els nens

6.1. Testimoni personal anònim

6.2. Una qüestió d'educació

6.3. Recursos per a treballar amb els nens

6.4. Idees d'activitats

7. 6 Marc legal i recursos per als professors

7.1. Marc legal

7.2. Prevenir el ciberbullying

7.3. Si hi ha conflicte