ELTE PPK NDI - III. félév (2017/2018)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ELTE PPK NDI - III. félév (2017/2018) by Mind Map: ELTE PPK NDI - III. félév (2017/2018)

1. NEVD13-ANM3 Műhely III.

1.1. Órák

1.1.1. 2017.09.27. 12:00-13:30 Kazy 309

1.1.2. 2017.10.11. 12:00-13:30 Kazy 309

1.1.2.1. Interjúkérdéseket vinni

1.1.3. 2017.10.25. 12:00-13:30 Kazy 309

1.1.4. 2017.11.08. 12:00-13:30 Kazy 309

1.1.5. 2017.11.22. 12:00-13:30 Kazy 309

1.1.5.1. Tanulmányt vinni

1.1.6. 2017.12.06. 12:00-13:30 Kazy 309

1.2. Oktató

1.2.1. Mátrai Zsuzsanna [email protected]

1.3. Követelmények

1.4. Források

2. DNEV-SZV:15 Idegen nyelvű szakirodalom és szakszöveg feldolgozó szeminárium

2.1. Órák

2.1.1. 2017.10.04. 11:45-13:45 Kazy 207

2.1.2. 2017.10.18. 12:00-13:45 Kazy 207

2.1.2.1. 5 perc angol

2.1.3. 2017.11.15. 12:00-13:45 Kazy 207

2.1.3.1. Prez: német

2.1.4. 2017.11.29. 12:00-13:45 Kazy 207

2.1.5. 2017.12.13. 12:00-13:45 Kazy 207

2.2. Oktató

2.2.1. Ehrenhard Skiera [email protected]

2.2.2. Vincze Beatrix [email protected]

2.3. Követelmények

2.3.1. Angolul röviden bemutatni szóban az V. fejezetet október 18-ra

2.3.2. Prezentálni németül a megadott szempontok szerint • jelenjék meg a NEVELÉS • saját kutatási terület

2.4. Források

2.4.1. Sozialpedagoggik: Spezialerziiehung Gefangenenarbeit

3. DNEV16-ELM-102 Az oktatáskutatás globális trendjei

3.1. Órák

3.1.1. 2017.10.04. 09:45-11:45 Kazy 303

3.1.2. 2017.10.18. 10:00-11:45 Kazy 208

3.1.3. 2017.11.15. 10:00-11:45 Kazy 208

3.1.3.1. Kérdések

3.1.4. 2017.12.13. 10:00-11:45 Kazy 208

3.2. Oktató

3.2.1. Halász Gábor [email protected]

3.3. Követelmények

3.3.1. 1. A megadott irodalom alapján küldeni(1- nap) 3 kérdést (kifejtett, tartalmas kérdés). FŐ KÉRDÉS + 50-100 szavas magyarázat

3.3.2. 2. A végén kell egy rövid esszé, mely általános témája a saját doktori kutatás behelyezése a kurzus kontextusába (6-8 o.)

3.3.3. 3. Annotált olvasmányi napló készítése a szemeszter végére. Magam számára röviden leírom egy olvasmányom lényegét, amelyet a disszertációban használni fogok.

3.4. Források

3.4.1. Kötelező

3.4.1.1. Az oktatáskutatás globális trendjei. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 2013

3.4.1.2. Balázs Éva, Fazekas Ágnes, Fischer Márta, Győri János, Halász Gábor, Kovács István Vilmos (a projekt vezetője), Molnár Lajos, Szőllősi Tímea, Vámos Ágnes, Wolfné Borsi Julianna (2015): „Okos köznevelés” Javaslat a Nemzeti oktatási innovációs stratégia kiegészítésére. NOIR+ stratégia. ELTE PPK. Kézirat. 2015

3.4.1.3. Berliner, David C. (2002): Educational Research: The Hardest Science of All. Educational Researcher. Vol. 31, No. 8, pp. 18–20

3.4.1.4. Brown, A.L. (1992): Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. The Journal of the Learning Sciences, 2(2). pp. 141- 178

3.4.1.5. Commission of the European Communities (2007): Towards more knowledge-based policy and practice in education and training. Commission Staff Working Document. Brussels

3.4.1.6. Gibbons, Michael – Limoges, Camille – Nowotny, Helga – Schwartzman, Simon – Scott, Peter – Trow, Martin (1994): The New Production of Science – The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. Sage Publications. London – Thousand Oaks – New Delhi

3.4.1.6.1. Introduction

3.4.1.7. Hargreaves, David (1999): The Knowledge-Creating School, British Journal of Educational Studies 47(2) p122-144

3.4.1.8. Hargreaves, David (2000): The Production, Mediation and Use of Professional Knowledge among Teachers and Doctors: a Comparative Analysis. in: OECD: Knowledge Management in the Learning Society. Paris. pp. 219-238

3.4.1.9. Oakley, A. (2003): Research evidence, knowledge management and educational practice: early lessons from a systematic approach. London Review of Education. 1(1). pp. 21-33

3.4.1.10. Oancea, Alis – Furlong. John (2007): Expressions of excellence and the assessment of applied and practice-based research. Research Papers in Education. Vol. 22, No. 2, June 2007, pp. 119–137

3.4.1.11. OECD (2003): New Challenges for Educational Research. Paris

3.4.1.12. OECD (2007): Evidence in Education. Linking Research and Policy. Paris

3.4.1.13. Pollard, Andrew (2007). The United Kingdom’s Teaching and Learning Research Programme. in: OECD: Evidence in Education. Linking Research and Policy. Paris. pp. 125-130.

3.4.2. Ajánlott

3.4.2.1. Balázs É. - Einhorn Á.- Fischer M. Győri J. - Halász G. - Havas A. - Kovács I. V. – Lukács J. - Szabó M. - Wolfné B. J. (2011): Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest

3.4.2.2. Bereiter, Carl – Scardamalia, Marlene (2008): Toward Research-based Innovation. in: Innovating to Learn, Learning to Innovate. OECD CERI, Paris. pp. 67-91

3.4.2.3. Biesta, Gert (2007): Bridging the Gap between Educational Research and Educational Practice: The need for critical distance. Commentary Article. Educational Research and Evaluation. Vol. 13, No. 3, June 2007, pp. 295 – 301

3.4.2.4. Csapó Benő (2008): A tanulás és tanítás tudományos megalapozása. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 217-233. (online: http://www.edu.u-szeged.hu/~csapo/publ/CSB_ZoldKonyv2008_9.pdf)

3.4.2.5. ELTE (2015): „Okos Köznevelés”. Javaslat a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer stratégiájának kiegészítésére - „NOIR+ Stratégia”. ELTE PPK. Kézirat (online: http://halaszg.ofi.hu/download/A_NOIR_plusz_(2015.07.26).pdf)

3.4.2.6. Furlong, John – Oancea, Alis (2005): Assessing Quality in Applied and Practice-based Educational Research. A Framework for Discussion Oxford University Department of Educational Studies, 2005

3.4.2.7. Gough D (2007): Weight of evidence: a framework for the appraisal of the quality and relevance of evidence In J. Furlong, A. Oancea (Eds.) Applied and Practice-based Research. Special Edition of Research Papers in Education, 22, (2), 213-228

3.4.2.8. Gretler, Armin (2007): The International Social Organisation of Educational Research in Europe: reviewing the European Educational Research Association as an example - facts and questions. European Educational Research Journal, 6 (2), 174–189

3.4.2.9. Gura, Trisha (2005): Educational research: Big plans for little brains. Nature, 6/30/2005, Vol. 435

3.4.2.10. Hargreaves, D. H. (2000) Teaching as a Research-based Profession: Possibilities and Prospects (Teacher Training Agency Annual Lectures 1996). London: Teacher Training

3.4.2.11. Husén, Torsten (1999): Research Paradigms in Education. in: Husén, Torsten - Postlethwaite, T. Neville - Clark, Burton R. - Neave, Guy (ed.) (1999) “Education: the complete encyclopedia”. Amsterdam, Elsevier Science/Pergamon

3.4.2.12. Jacob, Brian – Ludwig, Jens (2005): Can the Federal Government Improve Education Research?

3.4.2.13. Kaestle, Carl F. (1993): The Awful Reputation of Education Research. Educational Researcher, Vol. 22, No. 1. pp. 23-31

3.4.2.14. Keeves, John P – McKenzie, Phil (1994): Research in education : nature, needs and priorities. The international encyclopedia of education (2nd ed). Ed. T Husen and T N Postlethwaite. London: Pergamon, 1994

3.4.2.15. Landsheere, Gilbert de (1999): History of Educational Research. Husén, Torsten - Postlethwaite, T. Neville - Clark, Burton R. - Neave, Guy (ed.): “Education: the complete encyclopedia”. Amsterdam, Elsevier Science/Pergamon

3.4.2.16. Lénárd Sándor - Czető Krisztina - Farkas Anikó - Hordósy Rita - Molnár Beáta - Orosz Kata - Szebényi Szabolcs - Takács Ádám (2010): Összefoglaló jelentés az oktatáskutatás főbb nemzetközi trendjeiről. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. TÁMOP 3.1.1./8.1. projekt (online: http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8- 1/8-1- hatterelemzes-okt)

3.4.2.17. Levin, Benjamin (2004): Making research matter more. Education Policy Analysis Archives, 12(56). (online: http://epaa.asu.edu/epaa/v12n56)

3.4.2.18. McLaughlin, Colleen - Black-Hawkins, Kristine (2007): School–university partnerships for educational research - distinctions, dilemmas and challenges. The Curriculum Journal. Vol. 18, No. 3, September 2007, pp. 327 – 341

3.4.2.19. Nagy Mária (2001): HERA: Egy önmeghatározási kísérlet. Educatio, 2001/1. 80-93.o.

3.4.2.20. Németh András – Sanda István Dániel (2009): A neveléstudomány-történeti kutatások főbb irányzatai és jelentősebb hazai és nemzetközi eredményei. in: Németh András – Bíró Zsuzsanna Hanna (szerk.): A magyar neveléstudomány a XX. Század második felében. Gondolat. 7-25. o.

3.4.2.21. Niemi, Hannele (2008). Advancing Research into and during Teacher Education. Hudson, Brian – Zgaga, Pavel [Ed.]. Teacher Education Policy in Europe: a Voice of Higher Education Institutions. pp. 183-208

3.4.2.22. OECD (1995): Educational Research and Development – How Educational R&D Can Work: A Synthesis Report

3.4.2.23. OECD (1995): Educational Research and Development: Trends, Issues and Challenges. Paris

3.4.2.24. OECD (2000): Knowledge Management in the Learning Society. Paris

3.4.2.25. OECD (2004): Innovation in the Knowledge Economy. Implications for Education and Learning. Paris

3.4.2.26. OECD CERI (2015): Measuring Innovation in Education. A New Perspective. OECD Publishing

3.4.2.27. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (2010): Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára. Kézirat.

3.4.2.28. Ozga, Jenny (2007): Co-production of quality in the Applied Education Research Scheme. Research Papers in Education. Vol. 22, No. 2, June 2007, pp. 169–181

3.4.2.29. Ozga, Jenny (2008): Governing Knowledge: research steering and research quality. European Educational Research Journal. Volume 7 Number 3. p. 260-271

3.4.2.30. Plomp, Tjeerd (2010): Educational Design Research: an Introduction. in: Plomp Tjeerd & Nienke Nieveen (ed.): An Introduction to Educational Design Research. SLO - Netherlands institute for curriculum development. Proceedings of the seminar conducted at the East China Normal University. Shanghai (PR China). November 23-26. 2007. pp. 9-36.

3.4.2.31. Pollard, Andrew (2006): Challenges facing educational research Educational Review Guest Lecture 2005. Educational Review Vol. 58, No. 3, August 2006, pp. 251–267

3.4.2.32. Postlethwaite, Neville T. (2005): Educational research: some basic concepts and terminology. UNESCO International Institute for Educational Planning. Paris. (online: http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Cap_Dev_Training/Training_Materials/ Quality/Qu_Mod1.pdf )

3.4.2.33. Pusztai Gabriella – Rébay Magdolna (szerk.) (2009): Kié az oktatáskutatás. Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Csokonai Könyvkiadó. Debrecen.

3.4.2.34. Schriewer, Jürgen (2000): Educational Studies in Europe. In: Swing, Sherman Elizabeth - Schriewer, Jürgen – Orivel, François (eds.): Problems and Prospects in European Education. . Westport, CT & London: Praeger, pp. 72-95

3.4.2.35. Walker, J. C. – Evers, C. W. (1999): Research in Education: Epistemological Issues. in: Husén, Torsten - Postlethwaite, T. Neville - Clark, Burton R. - Neave, Guy (ed.): “Education: the complete encyclopedia”. Amsterdam, Elsevier Science/Pergamon

3.4.2.36. Weinert, F. E. (1999): Translating Research into Practice. in: Husén, Torsten - Postlethwaite, T. Neville - Clark, Burton R. - Neave, Guy (ed.). “Education: the complete encyclopedia”. Amsterdam, Elsevier Science/Pergamon

3.4.2.37. Weiss, Carol H. (1979): The many meanings of research utilisation, Public Administration Review, 39:5, pp 426-431

3.4.2.38. Weiss, Carol H. (2005): Értékelés. Országos Közoktatási Intézet. Budapest

4. DNEV16-AND-103 Felnőttek szakmai tanulása és a felnőttoktatói szerepek

4.1. Órák

4.1.1. 2017.09.27. 14:00-15:30 Kazy 207

4.1.2. 2017.10.11. 14:00-15:30 Kazy 207

4.1.3. 2017.10.25. 14:00-15:30 Kazy 207

4.1.3.1. Készülni a vendéghez • olvasással • kérdéssel Olvasmány Lakner Szilvia okt.25-i órájához

4.1.4. 2017.11.08. 14:00-15:30 Kazy 207

4.1.4.1. Készülni a vendéghez • olvasással • kérdéssel Németh Balázs

4.1.5. 2017.11.22. 14:00-15:30 Kazy 207

4.1.5.1. Mátrai Zsuzsa

4.1.6. 2017.12.06. 14:00-15:30 Kazy 207

4.2. Oktató

4.2.1. Kraiciné Szokoly Mária [email protected]

4.3. Követelmények

4.3.1. Dolgozat: A kurzus melyik témaköre adott legtöbbet a disszertációmhoz? 6-10 o. 12pt, 1,5 sorök Reflexió a kurzus tartalmára + 2017-es EU-s Monitor!!!

4.3.2. A három generáció olvasmánya • különbözősége • változása

4.3.3. Készülni a vendéghez • olvasással • kérdéssel

4.3.4. A dolgozat (hat oldal terjedelem, 12 p betűméret, 1.5 sorköz) reflektáljon kutatási témája és az olvasottak, az órán elhangzottak összefüggéseire, arra, hogy milyen vonatkozásban érintette, tágította kutatása tudományos horizontját.

4.4. Források

4.4.1. DNEV16-AND-103 Felnőttek szakmai tanulása és a felnőttoktatói szerepek