STRÅLNINGSBIOLOGI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
STRÅLNINGSBIOLOGI by Mind Map: STRÅLNINGSBIOLOGI

1. DOS OCH RISK

1.1. dos

1.1.1. absorberad dos

1.1.2. ekvivalent dos

1.1.3. effektiv dos

2. LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR

2.1. Reglering av verksamhet

2.1.1. ICRP

2.1.1.1. vetenskapliga rapporter

2.1.2. EU

2.1.2.1. Guidelines

2.1.2.2. direktiv

2.1.3. Sveriges lagstiftning

2.1.3.1. Strålsäkerhetsmyndigheten

2.1.3.1.1. tillstånd

2.1.3.1.2. författningar

3. ENERGIÖVERFÖRING

3.1. fotoelektrisk effekt

3.1.1. Hög patientdos

3.1.2. All energi överförs

3.1.3. vanligast vid låga energier <50 keV

3.2. compton

3.2.1. Lägre patientdos

3.2.2. >50 keV

4. BIOLOGISKA EFFEKTER

4.1. stokastisk effekt

4.1.1. slumpmässig/sen effekt

4.1.2. inget tröskelvärde

4.1.3. risk ökar med ökad dos

4.1.4. skada på arvsmassa

4.1.4.1. cancer

4.1.4.1.1. latenstid

4.1.4.1.2. >100-200 mSv

4.1.4.2. ärftliga förändringar

4.2. Deterministiska effekt

4.2.1. förutsägbar/akut effekt

4.2.1.1. fosterskador

4.2.1.1.1. 0-2 v allt eller inget

4.2.1.1.2. 3-8 v missbildningar >100 mGy

4.2.1.1.3. 8-15 v mental retardation >100 mGy

4.2.1.1.4. (4-36 v barncancerrisk. stokastisk effekt)

4.2.1.2. akuta strålningssyndrom

4.2.1.2.1. blodbildande organ 3-5 Gy

4.2.1.2.2. magtarmkanal 5-15 Gy

4.2.1.2.3. >15 Gy CNS

4.2.2. tröskelvärde

4.2.3. skada ökar med ökad dos

4.2.3.1. given dos ger given effekt

4.2.3.2. dosraten påverkar

4.2.4. kräver höga doser

5. CELLEN

5.1. DNA skada vid strålning

5.1.1. direkt

5.1.1.1. direktpåverkan av molekyl/DNA

5.1.1.2. dominerar vid hög LET

5.1.2. indirekt

5.1.2.1. fria radikaler

5.1.2.1.1. produceras när strålning växelverkar med H2O (radiolys)

5.1.2.1.2. reaktiva, laddade eller oladdade

5.1.2.1.3. oskadliggörs oftast av antioxidanter

5.1.2.1.4. strålning ger ett tillskott av fria radikaler

5.2. strålkänslighet

5.2.1. LET- linear energy transfer

5.2.1.1. Högt LET

5.2.1.1.1. tätjoniserande

5.2.1.1.2. ex alfa-strålning

5.2.1.1.3. dubbelsträngsbrott på DNA

5.2.1.2. Lågt LET

5.2.1.2.1. glesjoniserande

5.2.1.2.2. ex röntgenstrålning, gamma, beta

5.2.2. RBE -relativ biologisk effektivitet

5.2.2.1. stråldos

5.2.2.2. LET

5.2.2.3. cellens fysiologiska tillstånd

5.2.2.4. dosraten

5.2.2.5. fraktionerad/momentan stråldos

5.2.3. OER-syreförstärkningsfaktor

5.2.3.1. Låg LET

5.2.3.1.1. OER ca 2-3

5.2.3.2. Hög LET

5.2.3.2.1. mindre påverkan

5.3. DNA skadetyp

5.3.1. basskada

5.3.1.1. kemisk förändring eller förlust av bas

5.3.1.2. främst indirekt effekt med låg LET

5.3.1.3. kan leda till strängbrott

5.3.2. enkelsträngsbrott

5.3.2.1. en av DNA-molekylens strängar går av

5.3.2.2. repareras snabbt av cell

5.3.2.3. orsakas oftast av fri radikal

5.3.2.4. vanligast vid låg LET

5.3.3. dubbelsträngsbrott

5.3.3.1. båda strängar har ett brott nära varandra

5.3.3.2. svårare att reparera

5.3.3.3. orsakas av både direkt och indirekt effekt

5.3.3.4. vanligare vid högt LET

5.3.3.5. allvarligt

5.3.4. vätebindningsbrott

5.3.4.1. brott mellan baser

5.4. DNA skada

5.4.1. cellen reparerar

5.4.1.1. frisk

5.4.1.2. stokastiska effekt

5.4.1.2.1. mutationer

5.4.2. deterministisk effekt

5.4.2.1. celldöd