Læringsstiler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Læringsstiler by Mind Map: Læringsstiler

1. Audiktiv- Lære ved å lytte

1.1. Verbal kommunikasjon

1.1.1. Gjerne i form av forelesning

1.2. Lytte til hva andre har å si

1.3. Skriftlig informasjon sammen med lytting

1.3.1. tekst

2. Visuell-å lære ved å se

2.1. Visuelle hjelpemidler

2.1.1. Lærer best ved å se kroppsspråk og ansiktsutrykk

2.2. Tankeprosess med bilder

3. Taktil- tegne, spille kort og bruk av data

3.1. Elevene liker å ta og berøre ting

3.2. Video

3.2.1. Lage animasjon

4. Kinetisk-Læring gjennom bevegelse, berøring og handling

4.1. Utforske den fysiske verden

4.2. lett bli konsentrert og la seg forstyrre av andre