Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aktiivõpe by Mind Map: Aktiivõpe

1. põhineb

1.1. õpieesmärgil

1.2. pedagoogikatealaste töödel

1.3. õpilaste aktiivsel osalemisel

2. tunnused on

2.1. loovus

2.2. uued ülesande tüübid

2.3. enesehindamine

2.4. enesejuhitavus

2.5. välisressurside kasutamine

3. on

3.1. isetegemine

3.2. filosoofia

3.2.1. epistimoloogiline käsitlus

3.3. õppimisviis

3.3.1. kus on õppijal aktiivne roll

3.4. meetodite kogum

4. ei ole

4.1. üks meetod

5. eelised on

5.1. attraktiivsus

5.2. diferintseeritud lähenemine

5.3. emotsionaalne ja isiklik informatsiooni taju

6. meetodid on

6.1. õpimine läbi praktika

6.2. õpimine läbi mängu

6.3. rühmatöö

6.4. projekti tegevus

6.5. probleemi või küsimuse olemasolu

7. puudused on

7.1. tunni 45 minuutit tihti ei piisa

7.2. nõuab õpetajalt uute oskuste olemasolu

7.2.1. õppimise korraldamine

7.3. ettevalmistus võtab rohkem aega