Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Aktiivõpe by Mind Map: Aktiivõpe
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Aktiivõpe

põhineb

õpieesmärgil

pedagoogikatealaste töödel

õpilaste aktiivsel osalemisel

tunnused on

loovus

uued ülesande tüübid

enesehindamine

enesejuhitavus

välisressurside kasutamine

on

isetegemine

filosoofia

õppimisviis

meetodite kogum

ei ole

üks meetod

eelised on

attraktiivsus

diferintseeritud lähenemine

emotsionaalne ja isiklik informatsiooni taju

meetodid on

õpimine läbi praktika

õpimine läbi mängu

rühmatöö

projekti tegevus

probleemi või küsimuse olemasolu

puudused on

tunni 45 minuutit tihti ei piisa

nõuab õpetajalt uute oskuste olemasolu

ettevalmistus võtab rohkem aega