Психологияның мән-мағынасы және оның ғылымдар жүйесіндегі орны

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Психологияның мән-мағынасы және оның ғылымдар жүйесіндегі орны by Mind Map: Психологияның мән-мағынасы және оның ғылымдар жүйесіндегі орны

1. Психолгия міндеттері

1.1. Г.Эббингауз

1.1.1. Жан туралы ғылым

1.1.1.1. Идеализм

1.1.1.1.1. - Материяға тәуелсіз - Психика болмыс бастауы - Түйсік пен елес нәтижесі

1.1.1.2. Материализм

1.1.1.2.1. - Психика туынды - Материяға тәуелсіз

1.2. Р.Декарт

1.2.1. Сана және Рефлекс

1.2.2. Жан мен тән

1.2.3. Theses

1.3. Психофизикалық параллелизм

1.3.1. Вундт

1.3.2. Эббингауз

1.3.3. Спенсер

1.3.4. Ребе

1.3.5. Джемс

1.4. Бихевиоризм

1.4.1. Дж.Уотсон

1.5. Диалектикалық материализм

1.5.1. дүниенің негізі материя

2. Ғылымдар жүйесіндегі орны

2.1. "Сарап"схемасы/Б.М.Кедров/

2.1.1. Жаратылыстану

2.1.2. Философия

2.1.3. Әлеуметтану

2.2. Қоғамдық ғылымдар байланысы

2.2.1. Тарих. Экономика

2.2.2. Этнография. Социология

2.2.3. Өнертану. Заң

3. Рефлекторлық сипаты

3.1. М.М.Сеченов "Адамның іс-әеректі мен қылығы сыртқы әсерлердің себебінен туындайды"

3.1.1. - Миға берілетін сыртқы тітіргенгіштер

3.1.2. - Психикалық қалыптардың пайда болуы

3.1.2.1. Түйсік

3.1.2.2. Ой

3.1.2.3. Сезім

3.1.3. - Сыртқы қозғалыстар

3.2. И.П.Павлов

3.2.1. "Екі сигналдық жүйе" теориясы

4. Категориялары: 1)Психикалық процестер 2) Психикалық қалыптар 3)Психикалық қасиеттер

5. Салалары

5.1. Еңбек психологиясы

5.1.1. Инженерлік

5.1.2. Авиациялық

5.1.3. Ғарыштық

5.2. Педагогикалық психология

5.2.1. Оқу

5.2.2. Тәрбие

5.2.3. Мұғалім

5.2.4. Оқыту-тәрбиелеу

5.3. Медициналық психология

5.3.1. Нейропсихология

5.3.2. Фармакопсихология

5.3.3. Психотерапия

5.3.4. Профилактика

5.3.5. Психогигиена

5.4. Заң психологиясы

5.4.1. Қылмыскер

5.4.1.1. Үкімшығарушы

5.4.1.1.1. Орындаушы

5.5. Әскери қарым-қатынас психологиясы

5.5.1. Соғыс қылықәрекеті

5.5.2. Сарбаз бен қолбасшы арасындағы қарым-қатынас

5.5.3. Үгіт-насихат әдістері

5.6. Жас сатыларының психологиясы

5.6.1. Балалар

5.6.2. Жасөспірімдер

5.6.3. Ересек адамдар

5.6.4. Кәрі адамдар

5.7. Дамуы қалыптан шыққандар психологиясы

5.7.1. Олигофренопсихология

5.7.2. Сурдопсихология

5.7.3. Тифлопсихология

5.8. Салыстырмалы психология

5.8.1. Біртұтас даму формалары

5.9. Әлеуметтік психология

5.9.1. Адамдардың ресми және бейресми болмысы

5.10. Жалпы психология

5.10.1. Әдіснамалық проблемалары-Тарихы-Дамуы-Жалпы заңдылықтары

5.10.1.1. Танымдық және Практикалық іс-әрекеттер

6. Қазіргі замандағы міндеті

6.1. - психикалық іс-әрекетті оның даму барысымен байланыстыра зерттеу

6.2. - зерттелуші құбылыстардың мән-мағынасын ашып көрету