Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Слънчева система by Mind Map: Слънчева система

1. Халеева комета

2. Слънце

3. Церера

4. планети от Земната група

4.1. Имат твърда обвивка и течно ядро

4.2. В състава преобладават тежки елементи: силиций ,магнезий, алуминий, желязо,калций и техните оксиди

4.3. спътници

4.4. атмосфера

5. Меркурий

5.1. няма атмосфера

5.2. няма спътници

6. Венера

6.1. няма спътници

6.2. атмосфера предимно от въглероден диоксид

7. Марс

7.1. 2 спътника

7.2. атмосфера предимно от въглероден диоксид

8. Земя

8.1. атмосфера - азот и кислород

8.2. Луна

9. Юпитер

10. Сатурн

11. Уран

12. Нептун

13. Плутон

14. Ерида

15. Макемаке

16. Хаумея

17. Газови гиганти

17.1. тяхната маса е 99% от масата на телата обикалящи около Слънцето

17.2. Предполага се че имат скалисто ядро , но по - голямата част от тяхната маса са газовете водород и хелий

17.3. няма ясна граница между повърхността на планетата и нейната атмосфера - не е възможно приземяване

17.4. имат голям брой пръстени от прах и парченца лед

17.5. спътници

18. планети джуджета

18.1. Не отговаря на някое от условията за планета

18.1.1. Да обикалят по самостоятелни орбити около Слънцето

18.1.2. Да имат достатъчно голяма маса, така че под действие на собствената си гравитация да са придобили кълбовидна форма

18.1.3. Да са изчистили пространството около своите орбити от всякакви малки небесни тела.

19. малки тела

19.1. Астероиди

19.2. метеори

19.3. метеорити

19.4. комети