Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Economie by Mind Map: Economie

1. Algemeen nut

1.1. Rekeningen

1.2. Boekhoudingen

1.3. Belastingen

2. Richting

2.1. Bedrijfseconomie

2.1.1. Marketing en Verkoop

2.1.2. Organisatie

2.1.3. Financiering

2.1.4. Accounting

2.2. Algemene economie

2.2.1. Micro-economie

2.2.2. Macro-economie

2.2.3. Meso-economie

2.3. Fiscale economie

3. Organisatie

3.1. Combineerbaar ?

3.2. Interesse van leerlingen?

3.3. Vraag naar?

3.4. Genoeg leerkrachten?

4. Overheid

4.1. Herstructurering nodig?

4.2. Uitvoerbaar?

4.3. Noodzakelijk?

4.4. Financieel houdbaar?

4.5. Interesse?