Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

leidensverhaal van Marcus by Mind Map: leidensverhaal van Marcus
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

leidensverhaal van Marcus

dagen?

dag voor feest van Pesach

feest van Pesach

dag na feest van Pesach

dag van de kruisiging

dag van de graflegging

waar?

Galilea

Betaniƫ

olijfberg

olijfgaard (Getsemane)

Golgota

huis van de hogepriester

paleis

personages

Josef

Maria uit Magdalena

Maria moeder van Jakobus

vader van Alexander en Refus

Jezus

hogepriesters

12 apostelen

gewapende bende

de hele Sahedrin

Pilatus

Barabbas

soldaten

wie beschuldigt Jezus?

hogepriesters

schriftgeleerden

de hele Sanhedrin

waarvan wordt Jezus beschuldigt?

koning van de joden

gods zoon

wie heeft voordeel bij de beschuldiging?

judas

Pilatus

hogepriesters

schriftgeleerden

momenten waar volgelingen van jezus voorkomen

elke dag

huis van Simon

judas ging naar de hogepriesters

alle 12 bij het pesachmaal

twee leerlingen in de stad

olijfberg

petrus op binnenplaats van het huis van de hogepriesters

kruisiging

rol volgelingen

christeliike leer verkondigen

is er een verandering in de houding van de volgelingen

toen jezus werd opgepakt waren ze bang en durfden ze niks

na de dood van jezus waren ze zeer depressief

waren zeer trouw aan jezus