สื่อสังคมออนไลน์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สื่อสังคมออนไลน์ by Mind Map: สื่อสังคมออนไลน์

1. ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์

1.1. 1.weblogs หรือ Blogs คือสื่ออินเตอร์เน็ตส่วนตัวที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว โดยสามารถแบ่งปันให้คนอื่นๆ โยผู้รับสารสามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาและสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ซึ่งการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรียงลำดับ จากเนื้อหาใหม่ไปยังเนื้อหาเก่า ผู้เขียนสามารถค้นหาเนื้อหาย้อนหลังได้ตลอดเวลา

1.2. 2.Social Networking หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสังคม ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคล เพื่อให่้เกิดเป็นกลุ่มสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันทั้งด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา

1.3. 3.Micro Blogging และ Micro Sharing หรือที่เรียกกันว่า บล็อกจิ๋ว ซึ่งเป็นเว็บไซตืที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ใช้สำหรับเขียนข้อความสั้นๆประมาณ 140 ตัวอักษรหรือที่เรียกว่า Status หรือNotice เพื่อแสดงตัวว่าทำอะไรอยู่และแจ้งข่าวสารต่างๆแก่เพื่อนในกลุ่มสังคมออนไลน์

1.4. 4.Online Video เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวีดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันอย่างแพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหาที่วีดีโอเสนอนั้นไม่ถูกจำกัดผังรายการตายตัว ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีโฆษณาคั่น รวมทั้งผู้ชมเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการและยังเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆได้จำนวนมากอีกด้วย

1.5. 5.Photo Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เน้นบริการกาารฝากรูปโดยสามารถอัพโหลดรูปภาพและดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อนำมาใช้งาน ที่สำคัญนอกเหนือจากผู้ใช้บริการจะมีโอกาสแบ่งปันรูปแล้วยังฝากรูปภาพของเราขายได้อีกด้วย

2. อุปกรณ์เครื่องมือทางสื่อสังคมคอมพิวเตอร์

2.1. 1.คอมพิวเตอร์

2.2. 2.สมาร์ทโฟน

2.3. 3.แท็บเล็ต

2.4. 4.เซิร์ฟเวอร์

2.5. 5.ไคลเอนต์

2.6. 6.ฮับ

2.7. 7.เนทเวิร์คสวิตซ์

2.8. 8.เราต์เตอร์

2.9. 9.บริจ์

2.10. 10.เกตเวย์

3. ประโยชน์ของ Social Network

3.1. 1.สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้

3.2. 2.เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งคำถามอื่นๆในเรื่องต่างๆเพื่อให้คนอื่นสนใจหรือมีคำตอบช่วยกันได้

3.3. 3.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว

3.4. 4.เป็นสื่อในการนำเสนองานของตนเอง เช่น งานเขียน รูปภาพวีดีโอต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และแสดงความคิดเห็น

3.5. 5.ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

3.6. 6.ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงานในแบใหม่ๆ

3.7. 7.คลายเครียดได้สำหรับผู้ใช้ทึ่ต้องการหาเพื่อนคุยเล่นสนุกๆ

3.8. 8.สร้างความสัมพันะ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได้

4. ประโยชน์และข้อจำกัดของสังคมออนไลน์

4.1. ประโยชน์ของSocial network

4.1.1. 1.สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้

4.1.2. 2.เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพรราะสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งคำถามในเรื่องต่างๆได้

4.1.3. 3.ประหยัดค่าาใช่จ่ายในการตดต่อสื่อสารกับคนอื่น

4.1.4. เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตนเอง เช่น รูปภาพ วีดีโอ เพื่อให้ผู้อื่นได้ชมและแสดงความคิดเห็น

4.1.5. 5.ใช้เป็นสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือให้บริการลูกค้าสำหรับบริษัทต่างๆ

4.1.6. 6.ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน

4.1.7. 7.คลายเครียดได้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการหาคนคุยเล่นสนุกสนาน

4.1.8. 8.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนสู่เพื่อนได้

4.2. ข้อจำกัดของSocial network

4.2.1. 1.เว็บไซต์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้มากจนเกินไป หากผู้ใช้ไม่ระมัดระวังในการให้ข้อมูล อาจถูกผูั้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพนำมาทำอย่างอื่นที่ไม่ดีหรือเกิดความเสียหายได้

4.2.2. 2.สังคมออนไลน์เป็นสังคมที่กว้าง หากขาดวิจารณญาณอาจโดนหลอกผ่านอินเตอร์เน็ต หรือนัดเจอเพื่อจุดประสงค์ร้าย

4.2.3. 3.เป็นช่องทางการละเมิดสิทธิ ขโมยผลงาน หรือแอบอ้าง เพราะSocial networkเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ

4.2.4. 4.ผูั้ที่เล่นSocilanetworkหรืออยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานอาจมีผลกระทบต่อสายตาหรืออาจะทำให้สายตาเสียได้

4.2.5. 5.ถ้าผู้ใช้หมกมุ่นอยู่แต่กับSocialnetworkก็อาจทำให้เสียการเรียน การทำงานได้