Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Intercultureel onderwijs by Mind Map: Intercultureel onderwijs
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Intercultureel onderwijs

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Intercultureel onderwijs is maar een woord

Een begrip

Samenleving vol verschillen

Economisch

Cultuur

Godsdienst

Theoretisch

Kan niet mislukken

Is een feit dat zich blijft ontwikkelen

Tolerantie

Het sluit aan bij WSNS en adaptief onderwijs

Weer Samen Naar School

Van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs

Totaalvisie op modern onderwijs

Meer dan verschillen tussen culturen

Iedere school heeft het nodig

Iedere leerling moet leren omgaan met het anders zijn

het heeft drie aspecten: kennis, houding, vaardigheid

Kennisaspect

Houdingsaspect

Vaardigheidsaspect

Sociale competentie: Efficient communiceren

dilemma’s voor een interculturele samenleving

Niet kwetsen of dwars zitten

Geen meningen opleggen

Niet alleen om godsdienst of cultuur

Vaak gaat het over kleding

Geen mening opleggen en niet kwetsen botsen vaak

de onvermijdelijkheid van dilemma’s

Toetsing van voorschriften

Mensen tegen haren instrijken

Nooit perfect

Dynamische samenleving

Scholen horen hierbij

Kunnen voor onrust zorgen