Multikulturel forståelse og etnicitet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Multikulturel forståelse og etnicitet by Mind Map: Multikulturel forståelse og etnicitet

1. Demografiske forhold under hastig forandring

1.1. 150mio mennesker lever uden for deres fædreland. Motivet for at flytte kan påvirke individets dagligdag.

2. Andre kulturer gør os mere ens, men samtidigt også, at vi holder mere fast på det der adskiller os

2.1. Som sundhedsprofessionel er det vigtigt at forholde sig nysgerrig og åben når kulturmæssige forskellige bliver synlige

3. Kulturforståelse

3.1. Forståelse giver dynamik og kan opbygge dialog. En fælles ukritisk dialog kan lede til at fælles verdenssyn kulturer imellem.

3.2. Stereotyper kan opbygge glasvægge

3.2.1. En konsekvens af den essentialistiske tankegang er, at kultur bliver den primære forklaring på hvorfor mennesker handler som de gør

3.2.1.1. generalisering

3.2.1.2. Den essentialistsiske tankegang foregår ofte inden for sundhedsvæsenet, uddannelses systemet, i den politiske diskurs og i medierne

3.2.2. Forforståelsen af en anden kultur kan få os til at behandle vedkommende anderledes og bruge andre ord når man snakker til dem. Dette kan give en reaktion, som kun understøtter vores stereotyp

4. Hvad dækker ordet "kultur" over? Og hvorfor er det vigtigt at vi forstår hvilke tankesæt begrebet kultur kan ramme?

4.1. Kultur dækker vores praktiske liv, overleveret viden, værdier, æstetiske og religiøse principper og forestillinger

4.2. Kultur kan forstås på mange niveauer. Et lands

5. Kapital og habitus

5.1. Toneangivende sociologer fra 1900 tallet og frem til idag er bla. Bourdieu, Giddens og Habermas.

6. Symbolsk kapital

6.1. Grundlæggende begreb til at "måle" mennesker baseret på job, uddannelse, løn

7. Kulturel Kapital

7.1. En persons dannelses og uddannelsesbaggrund

8. Mødet med borgeren kan have usagte forventniner både til borger og sundhedsprofesionel

8.1. Hvordan forklares sygdom?

9. Vi opfatter sygdom meget forskellig og har forskellige forventninger til behandling.

10. Vi skal som sundhedsprofessionelle kunne mestre det interkulturelle møde hvis vi ønsker et vellykket rehabiliterings forløb. KLIK PÅ LINK -

11. Vores sociale identitet bliver først opdaget når vi møder en anden kultur