Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

niks kunst by Mind Map: niks kunst
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

niks kunst

Kunst en Meesterschap.Elk mens kan Spelen en is Kunstenaar: helaas Doden Scholen Creativiteit tijdens onze ontwikkeling in deze Wereld van Waanzin, waarin wij leven. Alleen als wij onze Creactiviteit Ont-dekken, hebben wij nog Toe-komst. Kunst is geen fenomeen op zichzelf. Dat hebben wij er zelf van gemaakt door Kunst te verabsoluteren en te isoleren in Musea.Margaret Mead vraagt in haar boek 'Coming on age in Samoa', waarom er geen Kunst wordt gemaakt. Het antwoord is verbijsterend eenvoudig: 'wij doen alles zo goed mogelijk'.Daniel Pink legt precies uit wat wij nodig hebben om te overleven in zijn boek 'A Whole New Mind'. The Master and his Emissary: The Divided Brain and the Making of the Western World (2009) by psychiatrist and writer Iain McGilchrist, is een heldere verklaring over hoe onze wereld zo is ontstaan.1/4, een vierde, daar kan je op twee manieren mee werken: concreet, Ik Heb, dan heb je dat stuk in je handen of abstract, wij zijn, dan ben je een van de vier. Bij Ik Ben is sprake van Ego met Lineair Denken, bij Wij Zijn is sprake van een Ruimere visie met meer Dimensies en Radiaal Denken.Het verschil is een Quantumsprong in Bewustzijn!Kunst kan elk Onderwerp Los Laten en uit verschillende Ratio's opnieuw benaderen.Een wel heel bijzondere ratio is Phi wel: The Golden Ratio en The Divine Code.Een getal voor Schoonheid,Creatie en Balans 38 van 62, 38:62, 38 op 62.Het Pad van de Held markeert de Passage van Ding tot Verhouding. Klik op de AfbeelDing Spelregels.

spelen

De Knecht maakt de Meester.

julian jaynes

homo ludens

leren

spelen met talent

Twee hersenhelftenOnze twee hersenhelften zijn gespecialiseerd in verschillende soorten kennis. Zo is de rechter helft meer bezig met ruimtelijke waarneming, verbeelding en ritme en de linkerhelft meer met spraak, woorden, opsommingen en getallen. Bovendien blijkt dat als een leeractiviteit beide hersenhelften aanspreekt, leren gemakkelijker gaat en meer resultaat geeft. Dan wordt namelijk een groter deel van de hersenen aangesproken waardoor de informatie nog diverser wordt opgeslagen.Ieder mens heeft andere hersenen. Bij de ene is de rechter helft beter ontwikkeld, bij de ander de linker helft.Voor het leren is het dus belangrijk de stof op zo’n manier aan te bieden dat beide helften worden aangesproken. Zo is de kans groter dat leren vlot verloopt voor al die verschillende personen in de groep. Voor ieder wat wils.Taak voor de leerkracht:Als de leerkracht bovengenoemde kennis meeneemt in zijn lesvoorbereiding en tijdens het lesgeven, kan hij betere resultaten halen en meer leerlingen bereiken.Talenten zijn op een soortgelijke manier in te delen als de beide Hersenhelften. Het uitgangspunt is Scheppings- en Conserveringskracht.De Linkerhelft gaat over bewaren van materiele verworvenheden: wie schrijft die blijft. Beweegknap is eerst jagen, dat ontwikkelt tot sport en dans. Rekenknap is over tellen en vertellen is aan Taalknap toevertrouwd. Natuurknap kan twee kanten op, volgen en vernieuwen.De Rechterhelft is meer betrokken bij het openen van nieuwe mogelijkheden: verbeelding aan de macht. Muziekknap, Beeldknap en Mensknap doen meer een appel op creativiteit en experiment.

.

art of life

hoe?zo! MM

Een mindmap is een tekening van pictogrammen (plaatjes) met tekst. Leerlingen met dyslexie kunnen met mindmap een samenvatting maken van de lesstof of van een boek en deze techniek ook gebruiken om antwoorden te geven bij een toets.Beelddenken is je verbeelding gebruiken om multidimensionaal te denken. Iedereen kan beelddenken, niet iedereen is er even goed in. Je kunt je natuurlijke aanleg voor beelddenken verder ontwikkelen. Lees, oefen en denk mee.Ieder mens wordt geboren als een beelddenker/non-verbaal denker. Ieder mens kan ook in beelden denken anders konden we onze grootmoeder niet meer herkennen, maar er zijn mensen -die wanneer ze op school in hun ontwikkeling ineens in woorden moeten gaan denken- dat niet kunnen. Die knop niet kunnen vinden en verstrikt raken in letters, cijfers en symbolen.Traditioneel doet het onderwijs een groot beroep op de linkerhersenhelft. Daarmee laat je een groot deel van de hersencapaciteit onbenut. Voor leerlingen die juist in dat deel van de hersenen een probleem hebben, zoals bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, kan het werken met mindmaps helpen om de informatie beter te structureren en makkelijker vast te houden.

mc.luhann

het medium is de boodschap, wat betekent dat voor internet: religare

geometrie

De westerse mens is door eeuwen lange beïnvloeding gewend geraakt om op een rationele manier naar de werkelijkheid te kijken, dus convergerend denken om vanuit een nuttigheids principe met de wereld om te gaan. Het is wetenschappelijk aangetoond dat deze werkelijkheids benadering samenhangt met het functioneren van de linker hersenhelft. Functionerend vanuit de rechter hersenhelft benadert de mens de werkelijkheid meer gevoelsmatig. Hij staat meer passief waarnemend en zich verwonderend in de wereld dan actief ingrijpend en ordenend. De mens beschikt over een zogenaamde psi-kracht die het zesde zintuig wordt genoemd. Om met dit zesde zintuig te kunnen werken, is het belangrijk intuïtief en creatief te leren leven.

phi

wereld

passage

sri chakra

maken

.

Meester en Knecht zijn aan elkaar verknoopt zoals dag en nacht, wit en zwart en tig anderen metaforen. Als zij in balans zijn, werken zij samen en kunnen zij van postie wisselen. In onze cultuur is dat mis, volgens Ian Mc GilChrist. Talenten zijn op een soortgelijke manier in te delen als de beide Hersenhelften. Het uitgangspunt is Scheppings- en Conserveringskracht. De Linkerhelft gaat over bewaren van materiele verworvenheden: wie schrijft die blijft. Beweegknap is eerst jagen, dat ontwikkelt tot sport en dans. Rekenknap is over tellen en vertellen is aan Taalknap toevertrouwd. Natuurknap kan twee kanten op, volgen en vernieuwen.  

IMate

Maak ook kennis met iMate, jouw eigen studiemaatje bij de hand. iMate maakt leren nog leuker, met mindmap en andere Apps, werken aan Talent.

gewoon talent

niks

visie

Meester en Knecht zijn aan elkaar verknoopt zoals dag en nacht, wit en zwart en andere tegenstellingen. Er zijn nogal wat grappen gemaakt waarbij de Meester in de maling wordt genomen door de Knecht, dan is de relatie ontwricht. In onze cultuur is dat nu juist het geval, volgens Ian Mc Gilchrist. Als zij in balans zijn, werken zij samen en kunnen zij van postie wisselen en nieuwe inzichten ontwikkelen.

mc.gilchrist

De linkerhersenhelft, hoewel onbewust van zijn afhankelijkheid, kan worden gezien als een 'afgezant' van de rechterhersenhelft. Waardevol om een rol te spelen die de rechterhelft, de 'Meester', zelf niet kan. Het blijkt echter, dat de afgezant een eigen wil heeft en in het geheim denkt beter te zijn dan de Meester.  En hij heeft de middelen zijn Meester te verraden. Wat hij zich niet realiseert is, dat als hij dat doet, hij ook zichzelf verraadt.

nu

2012

Op 21 december 2012 kwam volgens een Maya kalender een eind aan een periode van 26,000! jaar. Er bestaat geen overeenstemming over de exacte datum van dit moment. Er is evenmin eensgezindheid over de gevolgen van dit feit. Al gaan sommige voorspellingen over de ompoling van het Aards Magnetisch Veld. Niemand met enig gezond verstand zal ontkennen dat verandering in onze cultuur een overbodige zaak is. Dat is trouwens ook de insteek van deze presentatie, met een trend, die wijst op het ontwikkelen van Talent. Met dat gegeven en met de mogelijkheden van nieuwe media is het aardig hier een uitspraak van de heer Chanowski te citeren. Hij zegt dat Eindgebruikers zullen veranderen in Begingebruikers.Een andere visie is dominantie van de linkerhelft alleen te corrigeren door meer open te staan voor vrouwelijke kwaliteiten, Yang en Yin. Volgens astrologische berekeningen is het Aquariustijdperk inmiddels van start gegaan.

do you mindmap?

werveltrap?

my story

dan pink

inspiratie

universum

https://www.mindmeister.com/478996329/universum

overzicht

evolutie

veld

bron

aquarian

narcissus

Narcissus or Narkissos (Greek: Νάρκισσος), possibly derived from ναρκη (narke) meaning "sleep, numbness," in Greek mythology was a hunter from the territory of Thespiae in Boeotia who was renowned for his beauty. He was exceptionally proud, in that he disdained those who loved him. Nemesis saw this and attracted Narcisus to a pool where he saw his own reflection in the waters and fell in love with it, not realizing it was merely an image. Unable to leave the beauty of his reflection, Narcissus died.

norma

norma

tussen de muren

labyrint